Avís del 17-11-2020 pel qual s' informa de l' obertura de processos de selecció per cobrir vacants de personal.

 
EXTRACTO GRATUITO
ALTRES ORGANISMES OFICIALS
1/1
www.bopa.ad
18 de novembre del 2020
Núm. 135
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Avís del 17-11-2020 pel qual s’informa de l’obertura de processos de selecció per cobrir vacants de
personal.
Andorra Telecom SAU informa que s’han obert els següents processos de selecció per cobrir la vacant de
personal:
• Analista Ocina de Programa
Podreu trobar el detall de les ofertes a la web d’Andorra Telecom (www.andorratelecom.ad), a l’apartat
“Treballa amb nosaltres”.
El Departament de Persones i Cultura facilitarà qualsevol informació o aclariment complementari.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Andorra la Vella, 17 de novembre del 2020
Jordi Nadal Bentadé
Director General Andorra Telecom SAU
Andorra Telecom, SAU
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2020-
11-17
12:25:54

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA