Edicte del 12-2-2021 pel qual se sotmet a informació pública l' avaluació d' impacte ambiental d' un centre de triatge de runes, enderrocs i altres residus de la construcció als terrenys anomenats camp de l' Avançader (Aixovall) per part de L' Home del Sac, SA.

Data de publicació:17 Feb 2021
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
17 de febrer del 2021Núm. 23
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 12-2-2021 pel qual se sotmet a informació pública l’avaluació d’impacte ambiental d’un cen-
tre de triatge de runes, enderrocs i altres residus de la construcció als terrenys anomenats camp de
l’Avançader (Aixovall) per part de L’Home del Sac, SA.
1. Objecte: informació pública d’un projecte
2. Projecte
a) Denominació: Posada en funcionament d’un centre de triatge de runes, enderrocs i altres residus de
la construcció
b) Localització: terrenys anomenats camp de l’Avançader (Aixovall), a la parròquia de Sant Julià de Lòria
c) Número d’expedient DMAS: 2100316
d) Organisme que gestiona l’expedient: Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat
3. Consulta
a) Termini
Inici: publicació d’aquest edicte al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra
Final: 13-5-2021
b) Lloc: Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat
c) Adreça: carrer Prat de la Creu, 62-64, Andorra la Vella
d) Horari: durant l’horari d’atenció al públic
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 12 de febrer del 2021
Sílvia Calvó Armengol
Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat
Altres anuncis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
02-16
11:12:08

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba