Edicte del 26-2-2021 pel qual es notifiquen les liquidacions de la Taxa sobre la Tinença de vehicles de l' any 2021.

Fecha de publicación03 Marzo 2021
Fecha26 Febrero 2021
Número de Gaceta29
SecciónGovern
GOVERN
1/202
www.bopa.ad
3 de març del 2021Núm. 29
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 26-2-2021 pel qual es notiquen les liquidacions de la Taxa sobre la Tinença de vehicles de
l’any 2021.
En compliment del que disposa l’apartat 6 de l’article 70 de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre del 2014, de
bases de l’ordenament tributari, es notica als obligats tributaris de la Taxa sobre la Tinença de vehicles de
l’any 2021, que no tenen domiciliada l’esmentada taxa, les liquidacions per què puguin fer el pagament en
el període voluntari que nalitza el 3-6-2021.
A partir de l’endemà del venciment del període voluntari, s’inicia el període executiu, d’acord amb el que
estableix l’article 103 de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre del 2014, de bases de l’ordenament tributari.
Per regularitzar la situació, els obligats tributaris poden efectuar el pagament del deute tributari a les
dependències del Servei de Tràmits, edici administratiu del Govern, carrer Prat de la Creu, núm. 62-64,
d’Andorra la Vella o bé a l’Administració Tributària, a la baixada del Molí, núm. 26, d’Andorra la Vella.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 26 de febrer del 2021
Èric Jover Comas
Ministre de Finances i portaveu
NRT Dades de l’obligat Tributari Número de Liquidació Import Total a pagar
8Isidre Turet Rey 2021-00001575 2.982,00 €
22 Maria Pilar Ramonet Oste 2021-00001577 75,00 €
130 Joan Antoni Vilella Navarro 2021-00001609 277,50 €
146 Ramon Boixeda Pages 2021-00001611 101,00 €
161 Laura Usero Cruz 2021-00001617 169,50 €
245 Silvia Rodriguez Sabat 2021-00001639 127,00 €
315 David Jordana Blasi 2021-00001656 54,00 €
367 Elisenda Soler Rodes 2021-00001667 48,00 €
389 Maria Esperanca Soto Rechi 2021-00001676 244,50 €
393 Amador Montero Rodriguez 2021-00001677 344,50 €
417 Joan Lluis Tome Rodriguez 2021-00001684 141,00 €
431 Eduard Serra Malleu 2021-00001692 19,00 €
492 Albert Ventura Romero 2021-00001713 90,50 €
494 Emili Ventura Marcos 2021-00001714 15,50 €
495 Albert Ventura Marcos 2021-00001715 150,00 €
500 Manel Cabello Ruiz 2021-00001717 150,00 €
533 Maria Pilar Rossell Ventura 2021-00001729 75,00 €
536 Esteve Moreno De Johansen 2021-00001731 75,00 €
545 Angel Martinez Repiso 2021-00001735 154,00 €
546 Jesus Maria Clavero Camba 2021-00001736 90,50 €
547 Josepa Del Moral Lujano 2021-00001737 52,00 €
550 Gemma Clavero Del Moral 2021-00001740 75,00 €
651 Eudald Tomas Garcia 2021-00001872 114,50 €
Notificacions
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
03-02
15:49:46
GOVERN
2/202
www.bopa.ad
3 de març del 2021Núm. 29
Dipòsit legal: AND.2-2015
746 Maria Carme Calvente Gutierrez 2021-00001905 101,00 €
761 Rafael Gonzalez Lopez 2021-00001910 316,00 €
914 Antoni Rodriguez Dobarro 2021-00001954 273,00 €
915 Jesus Rodriguez Dobarro 2021-00001955 52,00 €
951 Jose Antonio Marin Botello 2021-00001965 48,00 €
1040 Merce Pla Puncernau 2021-00002088 75,00 €
1062 Antoni Arroyo Valero 2021-00002096 115,50 €
1092 Antoni Moraguez Lopez 2021-00002101 108,00 €
1096 Meritxell Moraguez Lopez 2021-00002104 63,50 €
1183 Josep Andreu Nogue Invernon 2021-00002134 300,00 €
1222 Jaume Mendia Lluch 2021-00002143 300,00 €
1273 Josep Doval Alvarez 2021-00002157 75,00 €
1324 Arantxa Barrocal Castro 2021-00002170 96,00 €
1402 Elias Pereira Presas 2021-00002189 150,00 €
1403 Lluis Pereira Presas 2021-00002190 75,00 €
1409 Joaquim Diumenjo Nel-Lo 2021-00002192 64,00 €
1410 Andreu Diumenjo Nel-Lo 2021-00002193 19,00 €
1431 Ignasi Ternero Tejada 2021-00002203 94,00 €
1522 Josep Suarez Lopez 2021-00002232 48,00 €
1618 Guillem Wenceslao Leighton 2021-00002268 75,00 €
1660 Abel Perez Grifoll 2021-00002382 116,50 €
1715 Jordi Sole Ruiz 2021-00002397 129,00 €
1761 Eugeni Marsal Marti 2021-00002408 75,00 €
1770 Judit Galvez Casellas 2021-00002412 24,00 €
1822 Alfred Montoto Franco 2021-00002427 48,00 €
1861 Albert Graña Marquez 2021-00002437 47,00 €
1867 Manuel Palma Lopez 2021-00002439 317,00 €
1988 Brigida Romero Garcia 2021-00002508 24,00 €
2029 Alfred Carames Carames 2021-00002529 75,00 €
2124 Teresa Soler Castella 2021-00002561 244,50 €
2291 Jordi Diaz Fabregas 2021-00002639 169,00 €
2295 Jose Maria Blanch Moratona 2021-00002671 127,00 €
2306 Antoni Rivera Extremera 2021-00002675 75,00 €
2361 David Pascual Guirado 2021-00002685 71,00 €
2371 Oliver Sargatal Delga 2021-00002691 54,00 €
2375 Ramon Vila Pujal 2021-00002695 101,00 €
2378 Sandra Vila Pujal 2021-00002697 48,00 €
2402 Francesc Pelaez Gonzalez 2021-00002705 169,50 €
2403 Antonia Pelaez Gonzalez 2021-00002706 96,00 €
2408 Carina Bauza Oroy 2021-00002710 48,00 €
2440 Josepa Lopez Sanchez 2021-00002721 24,00 €
2502 Isabel Sanchez Romero 2021-00002747 176,00 €
2524 Leonor Garcia Moya 2021-00002753 101,00 €
2525 Maria Isabel Garcia Moya 2021-00002754 176,00 €
2537 Esteve Marti-Moragas Grau 2021-00002756 251,00 €
2611 Montserrat Garcia Perez 2021-00002774 101,00 €
2701 Magi Garcia Alonso 2021-00002812 75,00 €
2730 Jaume Martinez Martinez 2021-00002819 15,50 €
2755 Josep Francesc Martin Ruiz 2021-00002826 75,00 €
2793 Xavier Torne De Celis 2021-00002842 165,50 €
2902 Felix Gordillo Ortega 2021-00002974 75,00 €
2936 Hugo Gion Carles Hasler 2021-00002978 198,00 €
3054 Santiago Rodriguez Garcia 2021-00003010 75,00 €
3095 Albert Andreu Jimenez Leon 2021-00003027 96,00 €
3188 Josep Segura Sola 2021-00003064 48,00 €
3197 Sebastia Pendon Baena 2021-00003067 165,50 €
GOVERN
3/202
www.bopa.ad
3 de març del 2021Núm. 29
Dipòsit legal: AND.2-2015
3221 Josep Manuel Martin De Haro 2021-00003078 75,00 €
3228 Jordi Claveras Saborit 2021-00003081 127,00 €
3292 Maria Pilar Rollan Porta 2021-00003107 150,00 €
3336 Angela Martinez Gomez 2021-00003119 24,00 €
3539 Beatriu Munoz Espinosa 2021-00003170 150,00 €
3560 Robert Roig Batalla 2021-00003177 52,00 €
3626 Khushi Hotchandani Gangumal 2021-00003304 75,00 €
3627 Prem Hotchandani Gangumal 2021-00003305 75,00 €
3629 Ram Khushi Hotchandani Antequera 2021-00003306 69,50 €
3650 Agusti Cerviño Miranda 2021-00003309 1.179,50 €
3707 Joan Serrat Villanueva 2021-00003331 36,50 €
3791 Carlos Cobos Lopez 2021-00003355 101,00 €
3796 Narcis Casal De Fonsdeviela 2021-00003358 192,00 €
3810 David Bernat Lanao 2021-00003366 15,50 €
3926 David Montoto Porta 2021-00003503 15,50 €
4004 Jordi Austry 2021-00003518 75,00 €
4008 Thierry Herail 2021-00003519 75,00 €
4014 Pere Murcia Lopez 2021-00003520 254,00 €
4023 Manel Rodriguez Alvarez 2021-00003521 69,50 €
4025 Josep Manel Rodriguez Ribeiro 2021-00003522 225,00 €
4039 Jose Antonio Reboredo Garcia 2021-00003529 52,00 €
4053 Ramon Bernat Batet 2021-00003530 75,00 €
4056 Jordi Bernat Carreras 2021-00003531 75,00 €
4079 Maria Angels Barquin Rubia 2021-00003538 204,00 €
4098 Josep Flores Cachafeiro 2021-00003546 119,50 €
4172 Josep Lopez Bugallo 2021-00003568 75,00 €
4177 Isabel Soler Garcia 2021-00003570 75,00 €
4178 Silvia Pujol Garcia 2021-00003571 19,00 €
4271 Ramon Gamisans Grane 2021-00003748 15,50 €
4328 David Fernandez Romero 2021-00003772 158,00 €
4474 Daniel Jean Faur 2021-00003831 106,00 €
4489 Ramon Casas Punyet 2021-00003837 52,00 €
4524 Enric Vidal Orona 2021-00004094 1.805,00 €
4704 Miquel Bons Sucarana 2021-00004136 524,50 €
4719 Rosa Valls Campoy 2021-00004141 75,00 €
4749 Maria Leonor Serrano Ortiz 2021-00004154 19,00 €
4764 Rafel Pereira Dominguez 2021-00004160 101,00 €
4765 Isabel Vieitez Mariño 2021-00004161 54,00 €
4766 Carles Pereira Vieitez 2021-00004162 251,00 €
4767 Isabel Pereira Vieitez 2021-00004163 75,00 €
4770 Ignasi Jove Martinez 2021-00004164 150,00 €
4871 Marc Gracia Sole 2021-00004296 193,50 €
4932 Antoni Jesus Fajardo Plaza 2021-00004319 67,00 €
4944 Josep Borras Mas 2021-00004324 300,00 €
5049 Josep Garcia Medrano 2021-00004358 101,00 €
5216 Josepa Moreno Martos 2021-00004710 101,00 €
5268 Francesca Poblete Campos 2021-00004725 75,00 €
5277 Montserrat Martinez Vall 2021-00004726 52,00 €
5287 Joan Marc Miralles Bellera 2021-00004731 24,00 €
5288 Elisabet Miralles Bellera 2021-00004732 24,00 €
5316 Edur Lopez Dominguez 2021-00004738 352,00 €
5380 Maria Aurora Ferrer Lopez 2021-00004762 48,00 €
5392 Francesc Espinosa Crespo 2021-00004769 75,00 €
5400 Manuela Heredia Maldonado 2021-00004772 75,00 €
5444 Manel Campanario Lancharro 2021-00004860 270,50 €
5446 Joaquim Campanario Moreno 2021-00004871 111,50 €

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR