Edicte de l' 1-4-2021 pel qual es publica la renovació del Protocol d' entesa entre el Govern del Principat d' Andorra i el Govern dels Estats Units d' Amèrica sobre el programa d' intercanvi Fulbright, que va entrar en vigor el 22 de febrer del 2021.

Data de publicació07 Abr 2021
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
7 d'abril del 2021Núm. 40
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte de l’1-4-2021 pel qual es publica la renovació del Protocol d’entesa entre el Govern del Principat
d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica sobre el programa d’intercanvi Fulbright, que va entrar
en vigor el 22 de febrer del 2021.
Atès que el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya Sunyé, i l’ambaixador dels Estats Units d’Amèrica, Ja-
mes Costos, van signar el 2 de febrer del 2015 a Ordino el Protocol d’entesa entre el Govern del Principat
d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica sobre el programa d’intercanvi Fulbright;
Atès que, d’acord amb l’article 6 del Protocol d’entesa, estarà en vigor ns al 31 de desembre del 2020, i es
pot renovar per períodes addicionals de cinc anys mitjançant un acord escrit entre les parts;
Atès que el 23 de desembre del 2020 el Consolat General dels Estats Units a Barcelona, mitjançant nota
verbal, i fent referència a l’article 6 esmentat en el paràgraf anterior, proposava l’extensió de la vigència del
Protocol d’entesa mitjançant l’intercanvi de notes verbals;
Atès que el Govern, en la sessió del 17 de febrer del 2021, va aprovar la renovació del Protocol d’entesa
mitjançant l’intercanvi de notes verbals, i per tant el 22 de febrer del 2021 el Ministeri d’Afers Exteriors va
enviar la nota verbal NV US. 06/21 que formalitza la renovació del Protocol d’entesa mitjançant l’intercanvi
de notes verbals;
Es fa pública la renovació, per un període de cinc anys, del Protocol d’entesa entre el Govern del Principat
d’Andorra i el Govern dels Estats Units d’Amèrica sobre el programa d’intercanvi Fulbright, que va entrar
en vigor el 22 de febrer del 2021.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 1 d’abril del 2021
Maria Ubach Font
Ministra d’Afers Exteriors
Convenis internacionals
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
04-06
15:16:04

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba