Edicte de l' 1-4-2021 de convocatòria per a la cobertura de 13 places del lloc de treball d' informador turístic, en qualitat de treballador públic interí al Comú de Canillo.

Data de publicació07 Abr 2021
COMÚ DE CANILLO
1/1
www.bopa.ad
7 d'abril del 2021Núm. 40
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte de l’1-4-2021 de convocatòria per a la cobertura de 13 places del lloc de treball d’informador
turístic, en qualitat de treballador públic interí al Comú de Canillo.
La Junta de Govern del Comú de Canillo, reunida en sessió del 31 de març de 2021, ha acordat publicar la
convocatòria externa per procedir a la cobertura de 13 places de lloc de treball d’informador turístic, en
qualitat de treballador públic interí.
Les persones interessades s’hauran d’adreçar al Departament de Recursos Humans al correu electrònic
rrhh@canillo.ad o a la pàgina web del Comú de Canillo, amb el certicat electrònic del Govern d’Andorra, per
tal de conèixer els requisits i bases de la convocatòria, i tenir abast a qualsevol informació complementària
que vulguin requerir.
El termini de presentació de sol·licituds nalitzarà el dia 21 d’abril de 2021, a les 14 hores.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Canillo, 1 d’abril de 2021
Francesc Camp Torres
El Cònsol major
Oferta pública de treball
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
04-06
15:17:58

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba