Avís del 26-4-2021 pel qual s' ordena la publicació de la reactivació de la societat Kimera, SL en liquidació.

Data de publicació28 Abr 2021
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
28 d'abril del 2021Núm. 48
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Avís del 26-4-2021 pel qual s’ordena la publicació de la reactivació de la societat Kimera, SL en liquidació.
En virtut d’allò que disposa el text refós de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de
responsabilitat limitada, i en concret l’article 88 relatiu a la reactivació de la societat dissolta, s’ordena la
publicació al Butlletí Ocial del Principat d’Andorra; de la reactivació de la societat Kimera, SL “en liquidació”,
i es deixa sense efecte “l’Avís del 10-2-2020 pel qual s’ordena la publicació de les societats que es troben
en liquidació” en la part relativa a aquesta societat.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 26 d’abril del 2021
Alexandre Cucurella Rossell
Director del Departament de Registres Jurídics i Econòmics
Societats
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
04-27
14:34:33

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba