Edicte del 26-4-2021, pel qual es fa pública l' adjudicació del subministrament de gorres i samarretes per als inscrits a les activitats Escaldes-Estiu 2021.

Data de publicació28 Abr 2021
QXC20210426_11_51_25

Edicte

Edicte del 26-4-2021, pel qual es fa pública l' adjudicació del subministrament de gorres i samarretes per als inscrits a les activitats Escaldes-Estiu 2021.

Vista la Llei de la contractació pública, del 9 de novembre del 2000, en els seus articles 5, 20.4 i 51;

Vista l' Ordinació del pressupost del Comú d' Escaldes-Engordany, en els seus articles 7 i 10;

Vista la convocatòria d' un concurs públic per adjudicar el subministrament de gorres i samarretes per als inscrits a les activitats d' Escaldes-Estiu 2021 (en endavant ' Escaldes-Estiu 2021' ), publicada al BOPA núm. 31, del 10 de març de 2021;

Vista la proposta motivada de la Mesa de Contractació, seguida a l' obertura de plecs realitzada en acte públic el dia 21 d' abril de 2021;

El Comú d' Escaldes-Engordany fa pública l' adjudicació definitiva del concurs públic mencionat, per acord de la Junta de Govern de data 26 d' abril de 2021:

Lot

Adjudicatari

Import

2.220 samarretes per a infants

Styl And

4.385,75 ' (IGI inclòs)

400 samarretes per a monitors

Styl And

900,00 ' (IGI inclòs)

1.100 gorres

Styl And

3.432,00 ' (IGI inclòs)

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Escaldes-Engordany, Casa Comuna, 26 d' abril de 2021.

Vist i plau
La cònsol major
Rosa Gili Casals

P. o. de la Junta de Govern
El secretari general
Cerni...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba