Edicte del 28-4-2021 pel qual es fa pública una convocatòria extraordinària per a la concessió de subvencions culturals per a l' any 2021.

Data de publicació28 Abr 2021
GSUB20210428_15_49_40

Edicte

Edicte del 28-4-2021 pel qual es fa pública una convocatòria extraordinària per a la concessió de subvencions culturals per a l' any 2021.

1. Objecte:

Convocatòria pública per a la concessió extraordinària de subvencions per a l' any 2021 en les modalitats de divulgació cultural, activitats literàries i activitats culturals de la música, les arts audiovisuals i les escèniques.

2. Entitat adjudicadora

a) Identitat: Govern

b) Data de l' acord: 28-4-2021

c) Organisme que gestiona l' expedient: Departament de Promoció Cultural, del Ministeri de Cultura i Esports

3. Legislació aplicable

a) Reglament del procediment per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques, del 12 de juliol del 2000

4. Documentació reguladora

a) Recollida: El plec de bases es pot descarregar gratuïtament des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. Si es recull al Servei de Tràmits, s' entregarà en paper o bé en una clau de memòria d' acord amb els preus públics vigents. Si és en paper, es lliurarà l' endemà de la demanda

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba