Edicte B.A. del 18-5-2021 per notificar a la Sra. Maria Isabel Ferradas Villaverde.

Fecha de publicación26 May 2021
JF20210520_12_09_00

Edicte

Edicte B.A. del 18-5-2021 per notificar a la Sra. Maria Isabel Ferradas Villaverde.

David Moynat Rossell, Batlle del Principat d' Andorra,

Faig saber

Que en compliment d' allò que disposen els articles 5.2, 5.3 i 6 de la Llei del procediment executiu de l' ordre judicial de pagament, es notifica a la Sra. Maria Isabel Ferradas Villaverde, que per Providència de data 4 de febrer del 2021, aquesta Batllia ha decidit admetre a tràmit la petició d' ordre judicial de pagament efectuada per la Sra. Marlene De Jesús Vareiro Da Silva, de data 8 de gener del 2021, per la quantitat de 409,53' , més les taxes judicials corresponents (còpia de la qual es troba a la seva disposició a la Batllia), i a tal efecte se li atorga el termini de trenta (30) dies hàbils, a partir de la publicació del present edicte, per comparèixer a la Seu de la Justícia, a Andorra la Vella, obtenir còpia de la petició i dels documents adjunts i practicar les diligències pertinents: acreditar de forma fefaent que ha fet pagament de la quantitat...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR