Edicte del 20-5-2021 pel qual s'anuncien les proclames del matrimoni que s'ha de celebrar entre els Srs. Juan Castella Codorniu i Noelia Estrada Cervera.

Fecha de publicación26 May 2021
REGISTRE CIVIL
1/1
www.bopa.ad
26 de maig del 2021Núm. 60
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 20-5-2021 pel qual s’anuncien les proclames del matrimoni que s’ha de celebrar entre els
Srs. Juan Castella Codorniu i Noelia Estrada Cervera.
Mercè Coll Blecua, registradora titular de l’estat civil del Principat d’Andorra
Faig saber
Que al Registre Civil es formalitza l’expedient previ a la celebració del matrimoni, a Escaldes-Engordany, entre:
Juan Castella Codorniu, ll d’Emilio i de Maria de la Cinta, divorciat, nascut a Tortosa, Tarragona, Espanya,
el dia 29 de novembre de 1969, de nacionalitat espanyola, amb DNI número 40932172S, resident a Escal-
des-Engordany, amb domicili a l’avinguda del Pont de la Tosca, 11, edici París, 4-A, i,
Noelia Estrada Cervera, lla de Daniel i d’Elena, soltera, nascuda a Tortosa, Tarragona, Espanya, el dia 25 de
febrer de 1988, de nacionalitat espanyola, amb DNI número 47826271W, resident a Escaldes-Engordany,
amb domicili a l’avinguda del Pont de la Tosca, 11, edici París, 4-A.
Fet que es fa públic a  que les persones interessades puguin comparèixer al Registre Civil, per manifestar
les eventuals denúncies d’impediments o oposicions que creguin convenients dins del termini de deu dies
hàbils posteriors a la data de publicació d’aquest edicte.
Andorra la Vella, 20 de maig de 2021
Mercè Coll Blecua
Registradora titular de l’Estat Civil
Matrimonis i unions civils
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
05-25
11:46:36

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR