Edicte del 20-5-2021 pel qual s'anuncien les proclames del matrimoni que s'ha de celebrar entre els Srs. Oriol Guadix Molero i Jlubica Lucia Mimica Torrealba.

Fecha de publicación26 May 2021
REGISTRE CIVIL
1/1
www.bopa.ad
26 de maig del 2021Núm. 60
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 20-5-2021 pel qual s’anuncien les proclames del matrimoni que s’ha de celebrar entre els
Srs. Oriol Guadix Molero i Jlubica Lucia Mimica Torrealba.
Mercè Coll Blecua, registradora titular de l’estat civil del Principat d’Andorra
Faig saber
Que al Registre Civil es formalitza l’expedient previ a la celebració del matrimoni, a Canillo, entre:
Oriol Guadix Molero, ll de Juan Rafael i d’Eva Nieves, solter, nascut a Santa Coloma de Gramenet, Barcelona,
Espanya, el dia 26 de novembre de 1992, de nacionalitat espanyola, amb DNI número 38878285M, resident
a Inclès, Canillo, amb domicili al Camí de l’Obac d’Incles, Aparthotel Peu del Riu, 10, 2, i,
Jlubica Lucia Mimica Torrealba, lla de Perislav Zvonimir i de Maria Loreto, soltera, nascuda a Santiago, Xile,
el dia 23 d’agost de 1989, de nacionalitat xilena, amb passaport número P10105602, resident a Ñuñoa,
Santiago, Xile, amb domicili al carrer Brown Norte, 868, apt. 310.
Fet que es fa públic a  que les persones interessades puguin comparèixer al Registre Civil, per manifestar
les eventuals denúncies d’impediments o oposicions que creguin convenients dins del termini de deu dies
hàbils posteriors a la data de publicació d’aquest edicte.
Andorra la Vella, 20 de maig de 2021
Mercè Coll Blecua
Registradora titular de l’Estat Civil
Matrimonis i unions civils
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
05-25
11:46:41

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR