Avís del 7-6-2021 pel qual es fa públic el nomenament definitiu d' una treballadora pública de caràcter indefinit que ha conclòs el període de prova.

Fecha de publicación09 Jun 2021
GN20210607_11_40_51

Avís

Avís del 7-6-2021 pel qual es fa públic el nomenament definitiu d' una treballadora pública de caràcter indefinit que ha conclòs el període de prova.

Vista la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, i especialment l' article 53, punt 6 del Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l' Administració General;

Vist l' acord de Govern del 20 de maig del 2020 mitjançant el qual es va nomenar treballadora pública indefinida en període de prova la persona següent:

" Sra. Miriam Fernandez Villen

Vist que la treballadora ha conclòs el període de prova;

La secretària d' Estat de Funció Pública fa públic el nomenament definitiu de la treballadora pública de caràcter indefinit següent:

" Sra. Miriam Fernandez Villen, en el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba