Edicte del 7-6-2021 relatiu a una notificació per convocatòria de l' Administració al representant legal de la societat Alberg Gestions SL.

Fecha de publicación09 Jun 2021
GF20210607_10_01_58

Edicte

Edicte del 7-6-2021 relatiu a una notificació per convocatòria de l' Administració al representant legal de la societat Alberg Gestions SL.

Es prega al representant legal de la societat Alberg Gestions SL que es posi en contacte amb la Secretaria d' Estat d' Afers Financers Internacionals del Ministeri de Finances (+376) 875 752, a l' efecte de rebre una notificació en matèria d' intercanvi d' informació fiscal, en el termini de deu dies hàbils a partir de la data de publicació d' aquest edicte.

Si, un cop transcorregut el termini esmentat, la persona concernida no hagués contactat amb la Secretaria d' Estat d' Afers Financers Internacionals, la notificació s' entendrà com a practicada a tots els efectes legals des de l' endemà del venciment del termini assenyalat. En aquest cas, i de conformitat amb l' article 8 de la Llei 10/2017 del 25 de maig, d' intercanvi d' informació mitjançant sol·licitud prèvia i d' intercanvi d' informació espontani en matèria fiscal, en els deu dies hàbils posteriors a aquesta notificació podeu formular per escrit un recurs d' oposició davant...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba