Avís del 8-6-2021 pel qual s' informa de l' obertura de processos de selecció per cobrir vacants de personal.

Fecha de publicación09 Jun 2021
ALTRES ORGANISMES OFICIALS
1/1
www.bopa.ad
9 de juny del 2021Núm. 66
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Avís del 8-6-2021 pel qual s’informa de l’obertura de processos de selecció per cobrir vacants de personal.
Andorra Telecom, SAU informa que s’han obert els següents processos de selecció per cobrir la vacant de
personal:
• Software Developer
Podreu trobar el detall de les ofertes a la web d’Andorra Telecom (www.andorratelecom.ad), a l’apartat
“Treballa amb nosaltres”.
El Departament de Persones i Cultura facilitarà qualsevol informació o aclariment complementari.
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
Andorra la Vella, 8 de Juny del 2021.
Jordi Nadal Bentadé
Director General Andorra Telecom SAU
Andorra Telecom, SAU
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2021-
06-08
11:23:40

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba