Ordre ministerial del 14-7-2021 per la qual es delega en la Sra. Lara Vilamala Mendia, secretària d' Estat de Funció Pública, la signatura de diversos documents.

Fecha14 Julio 2021
Fecha de publicación15 Julio 2021
Número de Gaceta80
GD20210715_10_19_22

Ordre ministerial

Ordre ministerial del 14-7-2021, per la qual es delega en la Sra. Lara Vilamala Mendia, secretària d' Estat de Funció Pública, la signatura de diversos documents.

Vista la Llei del Govern, de data 15 de desembre del 2000;

Vistos els articles 34 i 35 del text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 22 de maig del 2019;

Vist el Decret de nomenament de la secretària d' Estat de Funció Pública, del 29 de maig del 2019;

Vist el Decret 222/2021, del 7 de juliol del 2021, de nomenament de la Sra. Trinitat Marin Gonzalez com a ministra d' Administracions Públiques i Participació Ciutadana;

Vist el Decret 229/2021, del 14 de juliol del 2021, pel qual es ratifica el nomenament de la secretària d' Estat de Funció Pública;

Atesa la necessitat d' alleugerir al màxim les gestions administratives;

La ministra d' Administracions Públiques i Participació Ciutadana, en virtut de les competències que té legalment atribuïdes

Decideix

Delegar en la secretària d' Estat de Funció Pública, Sra. Lara Vilamala Mendia, la signatura de tots els actes administratius que són competència del Ministeri d' Administracions Públiques i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR