Edicte del 14-9-2022 pel qual es convoca un concurs per licitar els treballs de redacció del projecte i la direcció de les obres de condicionament d' una sala d' intervencionisme cardiovascular a l' Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha14 Septiembre 2022
Número de Gaceta112
SecciónGovern
GOVERN
1/1
www.bopa.ad
21 de setembre del 2022
Núm. 112
Dipòsit legal: AND.2-2015
Edicte
Edicte del 14-9-2022 pel qual es convoca un concurs per licitar els treballs de redacció del projecte i
la direcció de les obres de condicionament d’una sala d’intervencionisme cardiovascular a l’Hospital
Nostra Senyora de Meritxell.
1. Objecte: licitació
2. Entitat adjudicadora
a) Identitat: Govern d’Andorra
b) Data de l’acord del Govern: 14-9-2022
c) Organisme que gestiona l’expedient: Ministeri de Territori i Habitatge
3. Projecte
a) Denominació: Selecció d’un professional de l’arquitectura per a la redacció del projecte i la direcció de
les obres de condicionament d’una sala d’intervencionisme cardiovascular a l’Hospital Nostra Senyora
de Meritxell
b) Localització: Escaldes-Engordany
c) Número de plec de bases: 2103
4. Característiques del contracte
a) Forma d’adjudicació: concurs nacional
b) Procediment: obert
c) Modalitat de la contractació: ordinària
5. Documentació reguladora
a) Recollida: el plec de bases es pot descarregar gratuïtament als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.
ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern concertant cita. Si es recull al Servei de Tràmits, s’en-
tregarà en paper o bé en una clau de memòria d’acord amb els preus públics vigents. Si és en paper, es
lliurarà l’endemà de la demanda
b) Informació complementària: Ministeri de Territori i Habitatge, Àrea d’Edicació Pública
6. Lliurament de les ofertes
a) Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en horari d’atenció al públic, al Servei de Tràmits
del Govern, ns al 19-10-2022
7. Obertura de les ofertes
a) Lloc: Ministeri de Territori i Habitatge, edici administratiu Prat del Rull, carrer Prat del Rull, 7, Andorra
la Vella
b) Data i hora d’obertura: 25-10-2022, a les 11.30 hores
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 14 de setembre del 2022
Xavier Espot Zamora
Cap de Govern
Concursos i subhastes

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR