Edicte del 22/06/2011 pel qual es notifica als obligats tributaris que s’ha iniciat el període de constrenyiment del pagament de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques per a l’exercici 2010.

 
EXTRACTO GRATUITO

Edicte

Havent transcorregut el període voluntari per fer efectiu el pagament de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques per a l’exercici 2010, segons edicte publicat al BOPA (37/22) del 23 de juny del 2010, es notifica als obligats tributaris de la taxa que es relacionen en l’annex, que s’ha iniciat el període de constrenyiment, i que han incorregut en una infracció tributària sancionada amb una multa del 50% de l’import deixat d’ingressar, d’acord amb l’article 13 de la Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques.

Per tal de regularitzar la situació, els obligats tributaris han d’efectuar el pagament del deute tributari a les dependències del Servei de Tràmits, edifici administratiu del Govern, carrer Prat de la Creu, núm. 62-64, Andorra la Vella.

De conformitat amb l’establert a l’article 124 del Codi de l’Administració, es pot interposar recurs de reposició davant el Govern, en el termini de 13 dies hàbils a comptar de la data de notificació. La interposició del recurs no eximeix el pagament del deute tributari.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 22 de juny del 2011

Jordi Cinca Mateos

Ministre de Finances i Funció Pública

Numero Client Obligat tributari Numero Factura Deute

99038 A.C.V., S.L. A.C.V. 2010 CM 01 - 2.432 343,06

57576 A.E.M., S.L. A.E.M. 2010 CM 01 - 1 343,06

95283 A.I.C., S.L. A.I.C. 2010 CM 01 - 1.765 343,06

114616 A.I.L IMMOBILIARIS, S.L. MONT BLANC IMMOBLES 2010 CM 01 - 2 343,06

59671 A.J., S.L. CONSULTORIA C.S.A. 2010 CM 01 - 3 343,06

3269 A.R. GUERRA I FILLS, S.A. A.R. GUERRA I FILLS, S.A. 2010 CM 01 - 4 343,06

1499 ABELLA RAMON,ANTONI AMBULANCIES ABELLA 2010 CM 01 - 8 343,06

1499 ABELLA RAMON,ANTONI TAXIS I EXCURSIONS ABELLA 2010 CM 01 - 5 343,06

1499 ABELLA RAMON,ANTONI ARC DEL CEL 2010 CM 01 - 6 343,06

1499 ABELLA RAMON,ANTONI APLICACIONS TERMIQUES SERVEIS AUXILIARS 2010 CM 01 - 7 343,06

55857 ABETBOL OZIEL,MERCE MIQUEL MOTO ESPORT 2010 CM 01 - 9 343,06

66752 ABRIL GIL,REGINA BALCO DEL PIRINEU 2010 CM 01 - 6.747 343,06

110610 ACCES OBERT, S.L. ACCES OBERT 2010 CM 01 - 10 343,06

3301 ACTIM, S.A. ACTIM, S.A. 2010 CM 01 - 11 343,06

82394 ADAMUZ ROMERO,FRANCESCA MERCERIA BRODATS CATERINA 2010 CM 01 - 2.452 343,06

3198 ADESSE, S.A. ADESSE, S.A. 2010 CM 01 - 12 343,06

140487 ADMINISTRACIO D’IMMOBLES ELOÏSA CRI ADIMEC 2010 CM 01 - 13 343,06

3118 ADRISA, S.L. BOTIGA VILA-BETRIU 2010 CM 01 - 14 343,06

44437 AERO VALLS, S.A. AERO VALLS 2010 CM 01 - 16 343,06

101107 AGENCIA DE VIATGES VIP PLUS, SLU AGENCIA DE VIATGES VIP PLUS 2010 CM 01 - 1.769 343,06

3896 AGENCIA DE VIATGES, TURISME I MUNTA AGENCIA DE VIATGES, TURISME I MUNTANYA Z 2010 CM 01 - 2.464 343,06

3896 AGENCIA DE VIATGES, TURISME I MUNTA AGENCIA DE VIATGES TURISME I MUNTANYA ZE 2010 CM 01 - 17 343,06

48287 AGENCIA SEGURETAT PIRENAICA, SA SEGURETAT PIRENAICA 2010 CM 01 - 696 343,06

20868 AGHARBI KADDOUR,SAHLI AGHARBI REVESTIMENTS DE PEDRA 2010 CM 01 - 2.157 343,06

1046 AGROMAYOR SANTURE,JULIA LLENYES I DERIVATS D.C. 2010 CM 01 - 697 343,06

4344 AGRUPACIO TABAQUERA, S.L. AGRUPACIO TABAQUERA 2010 CM 01 - 19 343,06

4344 AGRUPACIO TABAQUERA, S.L. SOTA D’OR 2010 CM 01 - 18 343,06

10596 AGUADO GARCIA, JOAQUIM MIQUEL DECORACIO QUIM 2010 CM 01 - 20 343,06

57285 AGUIAR SECO,MARIA REMEI REMEI DISTRIBUCIONS 2010 CM 01 - 21 343,06

3364 AGUILA BLANCA, S.A. AGUILA BLANCA, S.A. 2010 CM 01 - 22 343,06

130392 AIMA VIVA MULTILINGÜE, SL ANIMA VIVA MULTILINGUE 2010 CM 01 - 23 343,06

123460 AIRE CONTROL SERVEI, SL AIRE CONTROL SERVEI-AIRCONSE 2010 CM 01 - 700 343,06

86797 ALAIN RINALDI, S.L. ALAIN RINALDI 2010 CM 01 - 701 343,06

140587 ALAIN-FRANCESC, SL ALAIN-FRANCESC-ALFRA 2010 CM 01 - 6.749 343,06

8987 ALBARELLOS GARRIDO,ANTONI CONSTRUCCIONS ALBARELLOS 2010 CM 01 - 705 343,06

105391 ALBERT GONZALO, S.L. CONSTRUCCIONS ALBERT GONZALO-ALGON 2010 CM 01 - 2.482 343,06

108679 ALBERT-ANTONI 2 INFORMATICA, S.L. A-2 INFORMATICA 2010 CM 01 - 27 343,06

91405 ALC SERVEIS, S.L. ALC, SERVEIS 2010 CM 01 - 28 343,06

94357 ALCANTARA PARRAGA, GABRIEL BODEGA VIVIAN 2010 CM 01 - 706 343,06

138567 ALCATS DE CUINES, SL ALÇATS DE CUINES 2010 CM 01 - 2.486 343,06

3524 ALDOMA, S.L. ESCARPI 2010 CM 01 - 2.489 343,06

117179 ALEX DISSENY TECNIC HOTELER, SL ALEX DISSENY TECNIC HOTELER-ADITECH 2010 CM 01 - 29 343,06

6776 ALFONS ASENSI 77, S.L. ALFONS ASENSI 77, S.L. (ALAS 77, S.L.) 2010 CM 01 - 30 343,06

123865 ALT PIRINEU DE GESTIO, SLU ALT PIRINEU DE GESTIO 2010 CM 01 - 1.774 343,06

27275 ALVAREZ SANCHEZ,FRANCESC XAVIER PROGRESSIO-PHI 2010 CM 01 - 32 343,06

20957 ALVAREZ-GAMUNDI SALA,JUAN ALFREDO COMMERCIAL UNION 2010 CM 01 - 2.521 343,06

79114 ALVARGONZALEZ MENDEZ, MARIA JOSE IMPORTACIONS M.J. ALVARGONZALEZ 2010 CM 01 - 2.522 343,06

20975 ALVES RODRIGUES,FERNANDO LA COVA DE SANT MIQUEL 2010 CM 01 - 33 343,06

9014 AMAT GALLARDO,ALEXANDRE CUINA AMAT-CUINAMAT 2010 CM 01 - 5.749 343,06

3748 AMBIT, SLU AMBIT 2010 CM 01 - 716 343,06

10865 AMBOR VARELA,VICTOR MANEL TAXI VICTOR 2010 CM 01 - 717 343,06

3019 AMBULANCIES DEL PIRINEU, SLU AMBULANCIES DEL PIRINEU-ASSISTENCIA EN C 2010 CM 01 - 719 343,06

3618 ANALISI I DESENVOLUPAMENT INFORMATI ANALISI I DESENVOLUPAMENT INFORMATIC (A. 2010 CM 01 - 34 343,06

3119 ANATOMIA, S.A. BOTIGA DE L’ESQUENA 2010 CM 01 - 35 343,06

5223 ANDIBERICA, S.A. ANDIBERICA, S.A. 2010 CM 01 - 721 343,06

4161 ANDORRA ACTIVA, S.L. ANDORRA ACTIVA 2010 CM 01 - 747 343,06

4161 ANDORRA ACTIVA, S.L. ANDORRA ACTIVA 2010 CM 01 - 748 343,06

1105 ANDORRA PUBILL,MARTA PERRUQUERIA STIL 2010 CM 01 - 5.758 343,06

1105 ANDORRA PUBILL,MARTA TRANSPORTS MARTA ANDORRA PUBILL 2010 CM 01 - 5.757 343,06

121932 ANDORRA VISIO SISTEMES, SL ANDORRA VISIO 2010 CM 01 - 5.759 343,06

121932 ANDORRA VISIO SISTEMES, SL ANDORRA VISIO 2010 CM 01 - 5.760 343,06

3910 ANDORRANA DE TECNOLOGIES APLICADES ANDORRANA DE TECNOLOGIES APLICADES A LA 2010 CM 01 - 765 343,06

2920 ANDORSUISS, S.L. ANDORSUISS, S.L. 2010 CM 01 - 38 343,06

105165 ANGELS FLORS, S.L. ANGELS FLORS 2010 CM 01 - 767 343,06

105165 ANGELS FLORS, S.L. ANGELS FLORS 2010 CM 01 - 766 343,06

63212 ANGRILL AYALA,MANEL EL MEU REFUGI 2010 CM 01 - 39 343,06

122155 ANNA MARIA CONSTRUCCIONS, SL ANNA MARIA CONSTRUCCIONS 2010 CM 01 - 40 343,06

3051 ANTENA 7-TELEVISIO, S.A. ANTENA 7 T.V. 2010 CM 01 - 41 343,06

10948 APARICIO USON,ARTUR ARTURO 2010 CM 01 - 42 343,06

3694 APE, S.A. APE 2010 CM 01 - 5.767 343,06

122503 APLICACIONS ELECTRIQUES I SERVEIS I APLICACIONS ELECTRIQUES I SERVEIS INTEGR 2010 CM 01 - 43 343,06

3689 APLITEC, S.L. APLITEC, S.L. 2010 CM 01 - 778 343,06

4005 ARCADIA, S.A. ARCADIA, S.A. 2010 CM 01 - 5.772 343,06

2317 ARGERICH CABANES,SERAFI LA CASA DELS AFERS 2010 CM 01 - 785 343,06

2317 ARGERICH CABANES,SERAFI BAR DOS JOANS 2010 CM 01 - 46 343,06

2317 ARGERICH CABANES,SERAFI COMERC FONT DE FERRO 2010 CM 01 - 45 343,06

3968 ARGONZA, S.L. ARGONZA, S.L. 2010 CM 01 - 47 343,06

1858 ARMENGOL MILLAT,JACINT GARATGE SOLER NASARRE 2010 CM 01 - 53 343,06

1858 ARMENGOL MILLAT,JACINT ALIMENTACIO LASSERRE 2010 CM 01 - 50 343,06

1858 ARMENGOL MILLAT,JACINT CARN A L’ENGROS LASSERRE 2010 CM 01 - 51 343,06

1858 ARMENGOL MILLAT,JACINT MAGATZEMS HARO 2010 CM 01 - 48 343,06

1858 ARMENGOL MILLAT,JACINT LA CASA DELS PERFUMS 2010 CM 01 - 52 343,06

1858 ARMENGOL MILLAT,JACINT ESPAI 2.000 2010 CM 01 - 49 343,06

3542 ARMSTRONG GRUP PRODUCCIONS, S.A. ARMSTRONG GRUP PRODUCCIONS, S.A. 2010 CM 01 - 55 343,06

3806 AROPERFUM, S.L. AROPERFUM, S.L. 2010 CM 01 - 790 343,06

3106 ARPIN, S.A. ARPIN, S.A. 2010 CM 01 - 56 343,06

123341 ARREBOSSATS SOL I GUIX, SL ARREBOSSATS SOL I GUIX 2010 CM 01 - 1.779 343,06

11098 ARROYUELO GONZALEZ, DANIEL FOTO BASAR J.D. 2010 CM 01 - 57 343,06

120051 ART ASIATIC, SL ART ASIATIC 2010 CM 01 - 58 343,06

3309 ART I DISSENY PER LA CONSTRUCCIO, S ARDICO, S.L. 2010 CM 01 - 59 343,06

4343 ART I PEDRA, SLU ART I PEDRA 2010 CM 01 - 5.786 343,06

100385 ARTICA, S.L. ARTICA 2010 CM 01 - 792 343,06

48422 ASSESSORAMENT EN FUSTA I CELULOSA, ASSESSORAMENT EN FUSTA I CEL.LULOSA 2010 CM 01 - 60 343,06

96661 ASSESSORIA D’EMPRESA CONSULTORS, S. ASSESSORIA D’EMPRESA CONSULTORS-ADE CONS 2010 CM 01 - 61 343,06

116872 ASSOCIATS BRUCE JEAN PIERRE PNEUMAT ABJ PNEUMATICS 2010 CM 01 - 2.174 343,06

3255 ASTI, S.A. CISCO’S 2010 CM 01 - 2.647 343,06

3226 ATALAYA I LEON, SAU FUSTERIA EL NOGUER 2010 CM 01 - 62 343,06

5916 ATCI, S.L. ATCI 2010 CM 01 - 2.175 343,06

3936 ATENA, SLU ATENA, S.L. 2010 CM 01 - 63 343,06

97523 ATMOSFERA IMMOBILIARIA, S.L. ATMOSFERA IMMOBILIARIA 2010 CM 01 - 5.797 343,06

3912 AUDITORS I CONSULTORS ANDORRANS, S. AUDITORS I CONSULTORS ANDORRANS 2010 CM 01 - 2.653 343,06

3412 AUTO SERVEI, S.A. AUTO SERVEI, S.A. 2010 CM 01 - 64 343,06

2973 AUTOMOBILS CASALS, S.L. AUTOMOBILS CASALS, S.L. 2010 CM 01 - 66 343,06

120199 AUTOMOBILS TORB, SL AUTOMOBILS TORB 2010 CM 01 - 67 343,06

4231 AUTOMOBILS TRADE EXPORT, S.A. AUTOMOBILS TRADE EXPORT, S.A. (AUTREX, S 2010 CM 01 - 68 343,06

70035 AVANC CONCEPTE ENGINYERIA, S.L. AVANC CONCEPTE ENGINYERIA 2010 CM 01 - 1.790 343,06

142421 AVANTATGE INTEGRAL 2007, SL AVANTATGE INTEGRAL 2010 CM 01 - 2.681 343,06

25509 AVELLA,ALAIN BAR EL XALET 2010 CM 01 - 69 343,06

1005 AYACH,ALI ABDELKADER SHOWARMA 2010 CM 01 - 72 343,06

1954 BAILEN MELLADO,EMILI TRANSCOMERCIAL BAILEN INTERNACIONAL 2010 CM 01 - 75 343,06

1954 BAILEN MELLADO,EMILI PUBLICITAT ARMSTRON GRUP 2010 CM 01 - 76 343,06

92687 BALDE BAH,DJENABOU JENA DISTRIBUCIONS 2010 CM 01 - 78 343,06

5979 BALI, SLU BALI 2010 CM 01 - 815 343,06

530 BALIELLAS BABOT,JOSEP COMERCIAL TIL.LARI 2010 CM 01 - 5.816 343,06

530 BALIELLAS BABOT,JOSEP AUTOIMPORT J.B. 2010 CM 01 - 5.815 343,06

21161 BALLESTE FABREGAS,JOAN L’HOME QUE HO ARREGLA TOT I TOT 2010 CM 01 - 6.768 343,06

57681 BAPTISTA LOPEZ, ALFRED IMPORT EXPORT ALFRED 2010 CM 01 - 818 343,06

57681 BAPTISTA LOPEZ, ALFRED RESTAURANT LA CABANYA 2010 CM 01 - 819 343,06

396 BARBE PRAT,MIQUEL NETO-ANDORRA 2010 CM 01 - 80 343,06

2698 BARCELO FORNES,ESPERANCA WHISKY CLUB I DISCO-MENTA 2010 CM 01 - 820 343,06

2698 BARCELO FORNES,ESPERANCA CORTALS...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA