Edicte del 9-7-2014 pel qual es fa pública l’adjudicació del concurs nacional relatiu als treballs d’atermenament i delimitació de límits i terrenys comunals al Solà d’Andorra la Vella.

 
EXTRACTO GRATUITO

Edicte

Vist l’edicte del 14 de maig del 2014 relatiu al concurs nacional per adjudicar els treballs d’atermenament i delimitació de límits i terrenys comunals al Solà d’Andorra la Vella.

Per acord de la Junta de Govern del 9 de juliol del 2014, el Comú d’Andorra la Vella fa pública l’adjudicació següent:

- Anunci a la licitació: BOPA Any 26, núm. 30, del 21 de maig del 2014

- Identitat de l’adjudicatari: UTE SOLÀ D’ANDORRA

- Import de l’adjudicació: 3,13€/ml, IGI inclòs (fins a un màxim de 50.000€)

- Termini de l’execució dels treballs: 8 mesos

- Partida...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA