Avís del 12-1-2022 d' obertura del període de presentació de candidatures per a la selecció de creadors/res i investigadors/res dels àmbits de les arts, les ciències i les humanitats d' Andorra que vulguin fer una estada individual a Faberllull Olot.

Fecha12 Enero 2022
Fecha de publicación14 Enero 2022
Número de Gaceta6
GOVERN
1/2
www.bopa.ad
14 de gener del 2022Núm. 6
Dipòsit legal: AND.2-2015
Avís
Avís del 12-1-2022 d’obertura del període de presentació de candidatures per a la selecció de creadors/
res i investigadors/res dels àmbits de les arts, les ciències i les humanitats d’Andorra que vulguin fer
una estada individual a Faberllull Olot.
Amb l’objectiu de consolidar i afavorir la mobilitat dels creadors entre la xarxa de residències gestionada pel
Govern d’Andorra i l’Institut Ramon Llull amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Olot, el Ministeri de Cultura
i Esports comunica l’obertura del període de presentació de candidatures per a la selecció de creadors/
res i investigadors/res dels àmbits de les arts, les ciències i les humanitats d’Andorra que vulguin fer una
estada individual a Faberllull Olot.
Faberllull Olot és una residència situada en un entorn natural perfecte per concentrar-se i desconnectar
de la rutina diària. Ofereix un espai i un temps de qualitat per treballar en projectes individuals, compartir
experiències amb la resta de residents internacionals i establir contactes o fer col·laboracions amb pro-
fessionals de Catalunya.
Faberllull Olot es troba a les instal·lacions de l’Hotel Riu Fluvià. Disposa d’habitacions àmplies i lluminoses
amb connexió wi-, a més d’un espai comú on els residents poden treballar i compartir els seus projectes,
i també una sala de conferències per a les activitats dirigides a la ciutadania i les institucions.
Faberllull Olot es fa càrrec de les despeses d’allotjament i del règim de mitja pensió (esmorzar i sopar) de
les persones residents. També posa a disposició una cuina equipada per a qui vulgui preparar-se l’àpat del
migdia. A més, el Ministeri de Cultura i Esports del Govern d’Andorra ofereix als/a les creatius/ives d’Andorra
un ajut de 30 euros diaris per cobrir la resta de despeses associades a l’estada.
D’altra banda, les persones residents a Faberllull Olot col·laboren en activitats adreçades a estudiants,
professionals o públic en general d’acord amb un projecte que tindrà en compte demandes i necessitats
prèvies. Des de la seva obertura, el setembre del 2016, han passat per Faberllull Olot més de 400 professi-
onals del món, que han participat en conferències, trobades, taules rodones, seminaris, tallers. en instituts,
centres culturals, biblioteques, empreses i universitats d’Olot i d’arreu de Catalunya.
Poden presentar la seva candidatura els/les creatius/ives d’Andorra que necessitin un espai i un temps de
treball productiu per desenvolupar un projecte que segueixi les línies de treball i pensament següents:
• Aportació i innovació
• Interdisciplinarietat
• Talent i excel·lència
• Internacionalització i diplomàcia cultural
• Retorn social i cultural
Faberllull Olot és una residència oberta a tot tipus de disciplines relacionades amb les arts, les ciències i
les humanitats. Per tant, hi poden presentar candidatura escriptors, traductors, guionistes, dramaturgs,
actors, músics, cineastes, fotògrafs, artistes, crítics, historiadors, lòsofs, sociòlegs, antropòlegs, periodistes,
cientícs, investigadors, biòlegs, ecòlegs, economistes, advocats i tota mena de professionals que vulguin
venir a treballar en els seus projectes uns dies fora de les dates en què hi ha estades temàtiques.
Requisits:
• Tenir la nacionalitat andorrana o ser resident legalment a Andorra.
Altres anuncis
Signat
electrònicame
nt per BOPA
Data: 2022-
01-13
14:24:34

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR