Avís del 15-7-2022 pel qual es notifica al Sr. Josep Cachafeiro Vidal, administrador únic de la societat La Rambo, SLU, una convocatòria (Ref. SIT-J/35/22).

Fecha de publicación20 Julio 2022
Fecha15 Julio 2022
Número de Gaceta86
GF20220718_10_50_30

Avís

Avís del 15-7-2022 pel qual es notifica al Sr. Josep Cachafeiro Vidal, administrador únic de la societat La Rambo, SLU, una convocatòria (Ref. SIT-J/35/22).

Davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal, es comunica al Sr. Josep Cachafeiro Vidal, administrador únic de la societat La Rambo, SLU, que el Servei d' Inspecció de Treball, en data 15 de juliol del 2022, ha redactat l' acta de convocatòria núm. SIT-J/35/22, davant la incompareixença a la convocatòria núm. J/031/22, comunicada mitjançant cèdules de notificació a la seu social de la societat que consta en els registres oficials, que li foren trameses en dates 10 i 16 de juny del 2022.

D' acord amb l' establert a l' article 47 ter, addicionat per la Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l' Administració...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR