Avís del 15-9-2022 pel qual es notifica al Sr. A. A. Ferreira P. L., adm. únic de la societat Construccions, Serveis i Empreses Seven, SLU, que el ministre de Presidència, Economia i Empresa ha dictat un acte administratiu que afecta els seus interessos.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha15 Septiembre 2022
Número de Gaceta112
SecciónGovern
GF20220915_14_35_51

Avís

Avís del 15-9-2022 pel qual es notifica al Sr. A. A. Ferreira P. L., adm. únic de la societat Construccions, Serveis i Empreses Seven, SLU, que el ministre de Presidència, Economia i Empresa ha dictat un acte administratiu que afecta els seus interessos.

Davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal, es comunica al Sr. Armando Antonio Ferreira Pinto Lopes, administrador únic de la societat Construccions, Serveis i Empreses Seven, SLU, titular administrativa del negoci del mateix nom, que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, en data 5 de juliol del 2022, va dictar provisió de constrenyiment en l' expedient sancionador enregistrat amb el núm. SIT-P49/22.

D' acord amb l' establert a l' article 47 ter, addicionat per la Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l' Administració del 29...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR