Avís del 18-7-2022 pel qual es notifica als Srs. Armand Bofarull Roca i Xavier Bofarull Roca, administradors solidaris de la societat Cusmo, SLU, una convocatòria (Ref. SIT-J/36/22).

Fecha de publicación20 Julio 2022
Fecha18 Julio 2022
Número de Gaceta86
GF20220718_10_08_14

Avís

Avís del 18-7-2022 pel qual es notifica als Srs. Armand Bofarull Roca i Xavier Bofarull Roca, administradors solidaris de la societat Cusmo, SLU, una convocatòria (Ref. SIT-J/36/22).

Davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal, es comunica als Srs. Armand Bofarull Roca i Xavier Bofarull Roca, administradors solidaris de la societat Cusmo, SLU, que el Servei d' Inspecció de Treball, en data 18 de juliol del 2022, ha redactat l' acta de convocatòria núm. SIT-J/36/22, davant la incompareixença a la convocatòria núm. J/032/22, comunicada mitjançant cèdules de notificació a la seu social de la societat que consta en els registres oficials, que li foren trameses en dates 10 i 16 de juny del 2022.

D' acord amb l' establert a l' article 47 ter, addicionat per la Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR