Avís del 23-1-2023 pel qual es notifica que la Caixa Andorrana de Seguretat Social ha emès uns actes administratius que afecten els interessos de les persones que no han pogut ser localitzades.

Fecha de publicación25 Enero 2023
Fecha23 Enero 2023
Número de Gaceta10
SecciónAltres organismes oficials
CASS20230123_11_45_26

Avís

Avís del 23-1-2023 pel qual es notifica que la Caixa Andorrana de Seguretat Social ha emès uns actes administratius que afecten els interessos de les persones que no han pogut ser localitzades.

Davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal, es comunica a les persones que es relacionen, que la Caixa Andorrana de Seguretat social ha emès uns actes administratius que afecten als seus interessos.

Data

Persona interessada

Concepte

23/01/2023

Patrick Maurice Vecchione

Expedient No Sancionador

D' acord amb l' establert a l' article 47 ter, addicionat per la Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l' Administració, del 29 de març de 1989, la persona esmentada disposa d' un termini de 8 dies hàbils per personar-se a les dependències de la Caixa Andorrana de Seguretat Social a fi de procedir a la notificació.

Si transcorregut aquest termini la persona interessada no es persona, es considera que la notificació ha estat correctament efectuada, i es continua amb el procediment establert.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR