Avís del 25-4-2023 pel qual es notifica al Sr. Jundong Chen, administrador únic de la societat Lijung Grup, SL, que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, en funcions, va dictar un acte administratiu que afecta els seus interessos (SIT-P51/22).

Fecha de publicación03 Mayo 2023
Fecha25 Abril 2023
Número de Gaceta56
SecciónGovern
GF20230425_16_55_58

Avís

Avís del 25-4-2023 pel qual es notifica al Sr. Jundong Chen, administrador únic de la societat Lijung Grup, SL, que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, en funcions, va dictar un acte administratiu que afecta els seus interessos (SIT-P51/22).

Davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal, es comunica al Sr. Jundong Chen, administrador únic de la societat Lijung Grup, SL, titular administrativa del negoci Xuanyuan, que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, en funcions, en data 9 de març del 2023, va dictar provisió de constrenyiment en l' expedient sancionador enregistrat amb el núm. SIT-P51/22.

D' acord amb l' establert a l' article 47 ter, addicionat per la Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l' Administració del 29 de març del 1989, s' informa la interessada que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR