Avís del 28-7-2022 pel qual es notifica a la societat Sp2 Esport, SL, quin representant legal és el Sr. David Martinho Madeira Aniceto, que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, ha dictat un acte que afecta als seus interessos.

Fecha de publicación03 Agosto 2022
Fecha28 Julio 2022
Número de Gaceta94
SecciónGovern
GV20220728_15_18_10

Avís

Avís del 28-7-2022 pel qual es notifica a la societat Sp2 Esport, SL, quin representant legal és el Sr. David Martinho Madeira Aniceto, que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, ha dictat un acte que afecta als seus interessos.

Davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal, es comunica a la societat Sp2 Esport, SL, quin representant legal és el Sr. David Martinho Madeira Aniceto, que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, ha dictat un acte que afecta als seus interessos amb relació a l' expedient sancionador 4-EX-21.

En virtut del que disposa l' article 47 ter, apartat 3, del Text refós del Codi de l' Administració, del 29 de març del 1989, aprovat pel Decret del 3 de juliol del 2019, la persona interessada disposa d' un termini de 8 dies hàbils perquè es personi a les dependències de l' Àrea de Comerç, Competència i Consum, situades al camí...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR