Avís del 6-7-2022 pel qual es fa públic el nomenament definitiu d' una treballadora pública de caràcter indefinit que ha conclòs el període de prova.

Fecha de publicación13 Julio 2022
Fecha06 Julio 2022
Número de Gaceta83
SecciónGovern
GN20220706_13_26_58

Avís

Avís del 6-7-2022 pel qual es fa públic el nomenament definitiu d' una treballadora pública de caràcter indefinit que ha conclòs el període de prova.

Vist l' acord de Govern de data 6 d' abril del 2022 mitjançant el qual es va nomenar una treballadora pública indefinida en període de prova.

Vist l' article 53.6 del Decret del 10-11-2004 pel qual s' aprova el Reglament de Selecció, Promoció i Carrera Professional de l' Administració General, la persona següent:

" Sra. Cristina Fernandez Gonzalez

La Secretaria d' Estat de Funció Pública fa públic el nomenament definitiu de la treballadora pública de caràcter indefinit següent:

" Sra. Cristina Fernandez Gonzalez, en el lloc de treball de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR