Avís del dia 25-4-2023 pel qual es notifica a la Sra. C. M'. Malheiro Do Cabo, titular administrativa del negoci Empresa de neteja Malheiro, que el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa ha dictat un acte que afecta els seus interessos (SIT-P12/23).

Fecha de publicación03 Mayo 2023
Fecha25 Abril 2023
Número de Gaceta56
SecciónGovern
GF20230425_13_06_07

Avís

Avís del dia 25-4-2023 pel qual es notifica a la Sra. C. M'. Malheiro Do Cabo, titular administrativa del negoci Empresa de neteja Malheiro, que el Ministeri de Presidència, Economia i Empresa ha dictat un acte que afecta els seus interessos (SIT-P12/23).

Davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal, es comunica a la Sra. Catarina Maria Malheiro Do Cabo, titular administrativa del negoci Empresa de neteja Malheiro, que en data 3 de març del 2023, es va redactar el plec de càrrecs enregistrat amb el núm. SIT-P12/23.

D' acord amb l' establert a l' article 47 ter, addicionat per la Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de l' Administració del 29 de març del 1989, s' informa la interessada que disposa d' un termini de 8 dies hàbils per...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR