Correcció d' errata del 19-9-2022 per la qual es corregeix un error constatat en l' edicte pel qual s' anuncia la realització de la segona pública subhasta d' unes unitats immobiliàries que formen part de l' edifici Balcó d' Ordino.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha19 Septiembre 2022
Número de Gaceta112
SAIGS20220918_22_15_26

Correcció d' errata

Correcció d' errata del 19-9-2022 per la qual es corregeix un error constatat en l' edicte pel qual s' anuncia la realització de la segona pública subhasta d' unes unitats immobiliàries que formen part de l' edifici Balcó d' Ordino.

Vist que s' ha constatat un error en l' edicte publicat al BOPA núm. 98, del 17 d' agost del 2022, es fa pública la següent modificació:

On diu:

' Tipus de sortida: dos-cents seixanta-cinc mil set-cents trenta euros amb vuitanta-quatre cèntims (206.679,54.-' ), corresponent al 70% del valor de taxació.'

Ha de dir:

' Tipus de sortida: dos-cents sis mil...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR