Correció d' errata del 7-7-2022 pel qual s' esmena un error a l' edicte del 6-7-2022 pel qual es cita als Srs. Henry Eduardo Barón Baquero i Rossana Elsey.

Fecha de publicación13 Julio 2022
Fecha07 Julio 2022
Número de Gaceta83
JF20220708_14_20_04

Correcció d' errata

Correció d' errata del 7-7-2022 pel qual s' esmena un error a l' edicte del 6-7-2022 pel qual es cita als Srs. Henry Eduardo Barón Baquero i Rossana Elsey.

Tomas Lomero Ribó, secretari judicial de la Batllia del Principat d' Andorra,

Vist que s' ha constatat un error a l' Edicte publicat al BOPA número 081 de data 6 de juliol del 2022 relatiu a la citació dels Srs. Henry Eduardo Barón Baquero i Rossana Elsey, en el marc de la causa núm. 3000385/2021, es rectifica com segueix:

On hi diu:

' per tal que el proper dia 27 de juliol del 2020 a les 10:00 hores, compareguin personalment a la Sala de Vistes número 2 de la Seu de la Justicia'

Ha de dir:

' per tal que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR