Decret 10/2022, del 12-1-2022, que regula el fitxer de dades personals "Estades a residències de creació" del Ministeri de Cultura i Esports.

Fecha12 Enero 2022
Fecha de publicación14 Enero 2022
Número de Gaceta6
GD20220113_09_16_54

Decret 10/2022 del 12 de gener del 2022

Decret 10/2022, del 12-1-2022, que regula el fitxer de dades personals ' Estades a residències de creació' del Ministeri de Cultura i Esports.

L' article 30 de la Llei qualificada 15/2003, del 18 de desembre, de protecció de dades personals, estableix, entre d' altres, que la creació, modificació o supressió de fitxers de naturalesa pública s' ha de dur a terme mitjançant una norma de creació, que ha de ser aprovada per l' entitat pública responsable del seu tractament, i que ha de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra abans de la creació, la modificació o la supressió del fitxer. En conseqüència, per fer efectiu el mandat legal esmentat, i per garantir la màxima transparència en el tractament de dades de caràcter personal, i assegurar així als ciutadans l' exercici dels seus drets legítims, el Govern, en la sessió del 5 de gener del 2022, a proposta del Ministeri de Cultura i Esports, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1

Es crea el fitxer de dades personals denominat ' Estades a residències de creació' amb les característiques que es descriuen a l' annex d' aquest Decret, i que estan subjectes a tots els efectes a la Llei qualificada 15/2003, del 18 de desembre, de protecció de dades personals.

Article 2

Per al fitxer que es crea, es regula el tractament i se n' estableixen a l' annex la denominació; la finalitat del tractament del fitxer; les fonts de les quals s' obtindran les dades de caràcter personal; la tipologia de dades que contindrà el fitxer; les comunicacions internacionals de dades que es preveu efectuar; la identificació d' altres entitats de naturalesa pública amb les quals es preveu intercanviar dades personals per a la gestió del fitxer; la identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant els quals es podran exercir els drets d' accés, de rectificació, de supressió i d' oposició; una descripció genèrica de les mesures tècniques i d' organització que s' apliquin al tractament del fitxer, d' acord amb l' article 12 de la Llei qualificada 15/2003, del 18 de desembre, de protecció de dades personals i, finalment, la persona responsable del fitxer de dades personals.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l' endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d' Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 12 de gener del 2022

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

Annex

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR