Decret 123/2024, del 27-3-2024, pel qual s’aprova el Reglament de modificació del Decret 489/2023, del 25-10-2023, pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer.

Fecha de publicación28 Marzo 2024
Número de Gaceta39
SecciónReglaments
GD_2024_03_27_12_27_10

Decret 123/2024, del 27-3- 2024, pel qual s’aprova el Reglament de modificació del Decret 489/2023, del 25-10-2023, pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer.

El dia 25 d’octubre del 2023, el Govern va aprovar el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer per a totes les ocupacions professionals a excepció de les ocupacions dels subgrups principals 40, 41, 42, 43 i 44 de la Classificació nacional d’ocupacions (CNO) fins al dia 30 d’abril del 2024.

Els reglaments de quota general d’autoritzacions d’immigració aprovats els dos darrers anys van flexibilitzar les condicions d’obtenció d’autoritzacions d’immigració prorrogables per a nacionals d’estats extracomunitaris per respondre a la manca de mà d’obra del país. Aquestes flexibilitzacions han permès al teixit empresarial consolidar les seves plantilles de treballadors. Aquesta tendència, però, no pot seguir indefinidament i cal trobar un equilibri entre les demandes dels agents econòmics i el creixement sostenible que ha de tenir el país tenint en compte el conjunt de la seva situació en tots els àmbits.

Així doncs, amb l’objectiu de trobar aquest encaix, el Govern modifica, mitjançant aquest Decret, l’apartat 3 de l’article 5 del Decret 489/2023, del 25-10-2023, pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer.

Aquest Reglament de modificació inclou la modificació de l’article 5, apartat 3, del Decret 489/2023, del 25-10-2023, pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer. La resta del contingut del Reglament mencionat resta vigent.

Ateses les consideracions esmentades, i després d’haver-ho sotmès a la consideració del Consell Econòmic i Social, a proposta de la ministra de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del dia 27 de març del 2024, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic

S’aprova el Reglament de modificació del Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer per a totes les ocupacions professionals a excepció de les ocupacions dels subgrups principals 40, 41, 42, 43 i 44 de la Classificació...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR