Decret 134/2024, del 28-3-2024, de modificació del Decret 251/2023, del 31-5-2023, relatiu als vedats temporals de caça i a les zones d’activitat humana per a la temporada de caça 2023-2024.

Fecha de publicación28 Marzo 2024
Número de Gaceta40
GD_2024_03_28_10_35_47

Decret 134/2024, del 28-3-2024, de modificació del Decret 251/2023, del 31-5-2023, relatiu als vedats temporals de caça i a les zones d’activitat humana per a la temporada de caça 2023-2024.

Exposició de motius

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vista la Llei 27/2021, del 25 d’octubre, de text consolidat de caça;

Vist el Decret 251/2023, del 31-5-2023 relatiu als vedats temporals de caça i a les zones d’activitat humana per a la temporada de caça 2023-2024;

Atès que l’apartat 2 de l’article 15 de la Llei 27/2021, de text consolidat de caça, fixa que el Govern estableix anyalment per la via reglamentària els vedats temporals de caça;

Atès que la lletra f de l’apartat 1 de l’article 17 de la Llei 27/2021, de text consolidat de caça, estableix que es consideren zones de seguretat les zones d’activitat humana en què el Govern, a demanda del comú afectat, limita temporalment per la via reglamentària l’activitat de la caça;

Atès que l’apartat 5 de l’article 17 de la Llei 27/2021, de text consolidat de caça, estableix que a demanda d’un comú el Govern pot prohibir temporalment, per la via reglamentària, l’acció de caça en zones d’activitat humana;

Atesa la demanda formulada pel Comú de Canillo de modificar el període de vigència de la prohibició o limitació de l’acció de caça a la zona d’activitat humana de la Passarel·la Tibetana de la Vall del Riu, en el període de primavera i estiu del 2024;

A proposta del ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, el Govern, en la sessió del 28 de març del 2024, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic

Es modifica l’apartat 1 de l’article 3, intitulat Prohibició o limitació de l’acció de caça a les zones d’activitat humana, del Decret 251/2023, del 31-5-2023 relatiu als vedats temporals de caça i a les zones d’activitat humana per a la temporada de caça 2023-2024, que queda redactat com segueix:

“1. D’acord amb l’apartat 5 de l’article 17 de la Llei 27/2021, de text consolidat de caça, i a demanda dels comuns, es prohibeix temporalment l’acció de caça en les zones d’activitat humana esmentades en el quadre següent. En aquestes zones l’acció de caça queda prohibida en els períodes establerts, i si es transporten armes han d’estar descarregades i enfundades i cal evitar que estiguin a la vista.

Zona d’activitat humana

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR