Decret 192/2022, de l' 11-5-2022, de pròrroga del Decret 182/2022, del 4-5-2022, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Número de Gaceta59
GD20220511_15_48_53

Decret 192/2022, de l' 11 de maig del 2022

Decret 192/2022, de l' 11-5-2022, de pròrroga del Decret 182/2022, del 4-5-2022, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Exposició de motius

Les dades relatives al nombre de contagis continuen estables i allunyades de posar en risc el sistema de salut. Les mesures actuals, que se centren específicament a protegir les persones més vulnerables, es mostren adequades i per tant convé mantenir-les.

La intervenció del Govern s' empara en les disposicions de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, i de la Llei 31/2021, del 22 de novembre, de text consolidat qualificada de seguretat pública.

En aquest context s' estableix la pròrroga, fins al 18 de maig del 2022, del Decret 182/2022, del 4-5-2022, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Per tot el que s' ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió de data 11 de maig del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR