Decret del 22-7-2022 pel qual s' aprova definitivament la modificació de les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d' edificis.

Fecha de publicación22 Julio 2022
Fecha22 Julio 2022
Número de Gaceta89
QOU20220721_08_28_04

Decret

Decret del 22-7-2022 pel qual s' aprova definitivament la modificació de les Ordinacions reguladores de la normativa subsidiària i de rehabilitació d' edificis.

Vist el Pla d' ordenació i urbanisme de la parròquia d' Ordino aprovat definitivament l' 11 de novembre del 2019 i publicat al BOPA número 100 de data 20 de novembre del 2019.

Vist l' informe lliurat pel servei tècnic del Comú d' Ordino el dia 6 de juliol del 2022.

Vist l' article 105 de la LGOTU publicada al BOPA número 57, del 26 de juny del 2019, els canvis de contingut del Pla d' ordenació i urbanisme parroquial que no suposin alteració de cap dels continguts essencials es poden portar a terme pel procediment de modificació, que el Comú pot iniciar en qualsevol moment.

Vists els estudis demogràfic i ambiental encarregat pel Comú d' Ordino a la consultoria Anthesis Lavola, en els quals s' evidencia una prognosi del creixement exponencial amb l' actual normativa urbanística lligada a una pèrdua de recursos i patrimoni natural, tot afegint-hi complicacions a nivell energètic, climàtic i amb els subministraments, a més dels problemes de mobilitat derivats.

Vist l' estudi de recursos hídrics de la parròquia d' Ordino realitzat per EO-ecoconsulting, en els quals s' evidencia una forta inversió per tal d' adequar la xarxa pública al creixement urbanístic.

Vista la denominació d' Ordino com a reserva de la biosfera, anunciada en la celebració de la 32a sessió del consell internacional de coordinació sobre l' Home i la Biosfera (MAB) celebrat el 28 d' octubre del 2020 en la seu de la Unesco, i vist el compromís del Comú d' Ordino amb la protecció del seu patrimoni natural i cultural s' han plantejat com a objectius augmentar la presència de verd urbà i reduir la volumetria edificatòria adequant-la al paisatge de muntanya.

Vist l' acord sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible del 2 d' agost del 2015, presentat a la Cimera de les Nacions Unides del 25 al 27 de setembre del 2015, amb el text ' Transformar el nostre món: l' Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible' .

Atesos els punts anteriors es genera la necessitat de modificar l' article 87, així com els croquis 1, 2 i 3 que es relacionen...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR