Decret 233/2024, del 5-6-2024, de modificació del Decret 530/2023, del 22-11-2023, d’aprovació del Reglament del Registre públic de les dades i els indicadors sobre la bretxa professional de gènere.

Fecha de publicación06 Junio 2024
Número de Gaceta63
SecciónReglaments
GD_2024_06_05_11_05_42

Decret 233/2024, del 5-6-2024, de modificació del Decret 530/2023, del 22-11-2023, d’aprovació del Reglament del Registre públic de les dades i els indicadors sobre la bretxa professional de gènere.

La disposició transitòria del Decret 530/2023, del 22-11-2023, d’aprovació del Reglament del Registre públic de les dades i els indicadors sobre la bretxa professional de gènere estableix que el termini per registrar al Registre públic les dades i els indicadors sobre la bretxa professional de gènere corresponents a l’any 2023 es fixa entre el dia 1 de maig i el 30 de juny del 2024.

Atenent a la novetat de la mesura en relació amb les empreses -en especial les que tenen menys dimensió i recursos- que genera noves obligacions i representa una càrrega de feina addicional, i tenint en compte que és el primer any en què s’exigeix el dit registre;

Amb l’objectiu de facilitar l’adaptació de les empreses a la dita mesura, i amb la voluntat d’afavorir les condicions per generar les dades i els indicadors sol·licitats, s’ha considerat indicat atorgar un termini addicional a les empreses del país per registrar les dades i els indicadors sobre la bretxa professional de gènere.

D’acord amb les consideracions exposades, i a proposta de la Ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, el Govern, en la sessió del 5 de juny del 2024, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic

S’aprova el Decret 233/2024, del 5-6-2024, de modificació del Decret 530/2023, del 22-11-2023, d’aprovació del Reglament del Registre públic de les dades i els indicadors sobre la bretxa professional de gènere.

Article únic. Modificació de la disposició transitòria

Es modifica la disposició transitòria del Decret 530/2023, del 22-11-2023, d’aprovació del Reglament del Registre públic de les dades i els indicadors sobre la bretxa professional de gènere, que queda redactat com segueix:

“Disposició transitòria

El termini per registrar al Registre públic les dades i els indicadors sobre la bretxa professional de gènere corresponents a l’any 2023 es fixa entre el dia 1 de maig i el dia 31 de desembre del 2024. Excepcionalment i per a l’any 2024, les empreses de menys de 50 treballadors que no disposen de certificat digital poden registrar les dades manualment emplenant i imprimint els formularis de l’aplicació corresponent.”

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR