Decret 235/2023, del 24-5-2023, pel qual es fa pública la ratificació dels nomenaments dels directors del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.

Fecha de publicación25 Mayo 2023
Fecha24 Mayo 2023
Número de Gaceta69
SecciónGovern
GN20230524_15_34_25

Decret 235/2023, del 24 de maig del 2023

Decret 235/2023, del 24-5-2023, pel qual es fa pública la ratificació dels nomenaments dels directors del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports.

Vista la Constitució del Principat d' Andorra;

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vista la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública;

A proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, i en execució de l' acord del Govern del 24 de maig del 2023,

Decreto

Ratificar el nomenament dels directors de l' Administració general que es detallen a continuació:

Sra. Montserrat Planelles Agramunt, com a directora del Departament de Promoció Cultural.

Sr. Joan Sans Urgell, com a director del Departament de Política Lingüística.

Sra. Isabel de la Parte Cano, com a directora del Departament de Patrimoni Cultural.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que sigui publicat al...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR