Decret 274/2022, del 29-6-2022, pel qual es reconeix la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets polítics a diverses persones.

Fecha de publicación06 Julio 2022
Fecha29 Junio 2022
Número de Gaceta81
GD20220630_12_41_35

Decret 274/2022, del 29 de juny del 2022

Decret 274/2022, del 29-6-2022, pel qual es reconeix la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets polítics a diverses persones.

Vist el Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei qualificada de la nacionalitat, del 28 de març del 2007;

Atès que les persones interessades han acreditat de forma fefaent que han perdut la nacionalitat o les nacionalitats d' origen en aplicació del que es preveu en els articles 25 i 28 i han emès la declaració jurada corresponent;

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 29 de juny del 2022,

Decreta

1. Reconèixer la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets polítics a les persones indicades a la llista següent:

Dominguez Alvarez, Tamara, amb efectes des del 12 d' agost del 2021

Farriol Rafel, Pere, amb efectes des del 20 de setembre del 2021

Marti Bertrand, Ines, amb efectes des del 30 de desembre del 2021

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR