Decret 275/2022, del 29-6-2022, relatiu a la composició de la Comissió Nacional de Videovigilància.

Fecha de publicación06 Julio 2022
Fecha29 Junio 2022
Número de Gaceta81
GD20220630_12_44_12

Decret 275/2022, del 29 de juny del 2022

Decret 275/2022, del 29-6-2022, relatiu a la composició de la Comissió Nacional de Videovigilància.

Vist que l' article 25, apartat 1, de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública crea la Comissió Nacional de Videovigilància, com a òrgan administratiu de caràcter deliberant en matèria de videovigilància en el qual participen representants del Govern, de la carrera judicial o fiscal, de l' Agència Andorrana de Protecció de Dades i dels comuns i que té com a missió bàsica emetre els informes que preveu aquesta Llei, exercir el control sobre les condicions de funcionament dels sistemes de videovigilància i fer les recomanacions escaients al respecte;

Vist l' article 25, apartat 2, de la Comissió Nacional de Videovigilància, de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública;

A proposta del ministre de Justícia i Interior, i en execució de l' acord del Govern del 29 de juny del 2020, el cap de Govern

Decreta

El cessament del Sr. Antoni Rodríguez Garcia i el nomenament del Sr. Marc Serrat Villanueva com a membres de la Comissió Nacional de Videovigilància representants del Cos de Policia.

Consegüentment, la Comissió Nacional de Videovigilància queda integrada pels membres següents:

- Sra. Cristina Roca Mir...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR