Decret 289/2022, del 13-7-2022, pel qual s' aprova el Reglament d' ampliació de la quota especial de les autoritzacions d' immigració temporals per a les activitats de la temporada d' estiu del 2022 en el sector hoteler.

Fecha de publicación13 Julio 2022
Fecha13 Julio 2022
Número de Gaceta84
GD20220713_13_01_04

Decret 289/2022, del 13 de juliol del 2022

Decret 289/2022, del 13-7-2022, pel qual s' aprova el Reglament d' ampliació de la quota especial de les autoritzacions d' immigració temporals per a les activitats de la temporada d' estiu del 2022 en el sector hoteler.

El dia 18 de maig del 2022, el Govern va aprovar el Reglament de quota especial de les autoritzacions d' immigració temporals per a les activitats de la temporada d' estiu del 2022 en el sector hoteler per un nombre global de 700 autoritzacions temporals. En data 10 de juny del 2022, vist que el contingent s' havia exhaurit, el Govern va ampliar en 400 autoritzacions més el contingent d' autoritzacions temporals.

En data 8 de juliol del 2022, malgrat que encara no ha finalitzat el període establert reglamentàriament per presentar les sol·licituds corresponents en el marc de la quota especial fixada per al sector hoteler, el contingent de quota de 1.100 autoritzacions s' ha exhaurit, havent fet ús de l' ampliació d' aquest nombre global de fins al 30%, d' acord amb l' habilitació que es conté tant en el Reglament aprovat el 18 de maig del 2022 com en el Reglament d' ampliació aprovat el dia 10 de juny del 2022.

Vista la necessitat objectivament constatada del sector hoteler, atès el nombre de sol·licituds que es presenten al Servei d' Immigració, és imprescindible respondre a aquesta demanda de manera immediata i fer possible que les sol·licituds per obtenir autoritzacions temporals de fronterer en el sector hoteler puguin continuar sent ateses degudament, per facilitar la bona marxa d' aquest sector durant els mesos vinents. A més, cal tenir en compte que el Govern, d' acord amb l' apartat 3 de l' article 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d' immigració, que obliga a donar prioritat en l' accés al mercat de treball als nacionals i residents, ha pres en consideració les darreres dades de què disposa el Servei d' Ocupació. En aquest sentit, se' n desprèn que amb les persones que hi estan inscrites a hores d' ara ' és a dir, les persones que cerquen feina i les persones que pretenen una millora en l' ocupació laboral' no es poden satisfer totes les necessitats que requereix el sector hoteler actualment.

Així, a l' empara del que estableix l' apartat 7 de l' article 23 de la norma immigratòria, escau promoure una ampliació de la quota especial de les autoritzacions d' immigració temporals per a les activitats de la temporada d' estiu del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR