Decret 290/2022, del 13-7-2022, de pròrroga del Decret 260/2022, del 22-6-2022, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Fecha de publicación13 Julio 2022
Fecha13 Julio 2022
Número de Gaceta84
GD20220713_13_32_45

Decret 290/2022, del 13 de juliol del 2022

Decret 290/2022, del 13-7-2022, de pròrroga del Decret 260/2022, del 22-6-2022, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Exposició de motius

Tot i l' increment del nombre de contagis de les últimes setmanes, les dades epidemiològiques més recents presenten una certa estabilització. Aquesta situació, actualment, no suposa una pressió significativa per al sistema sanitari, la qual cosa permet prorrogar les mesures preventives vigents.

La intervenció del Govern s' empara en les disposicions de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, i de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, en els termes establerts per la Llei 19/2020, del 23 de desembre, que les va modificar.

En aquest context s' estableix la pròrroga, fins al 20 de juliol del 2022, de les mesures adoptades pel Decret 260/2022, del 22-9-2022, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, prorrogat pel Decret 271/2022, del 29-6-2022, i pel Decret 279/2022, del 6-7-2022, que es pot modificar en funció de l' evolució de la pandèmia.

Per tot el que s' ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió de data 13 de juliol del 2022...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR