Decret 316/2022, del 20-7-2022, de pròrroga de la facultat del Govern d' establir mesures restrictives o excepcionals per protegir la salut pública durant la situació de pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Fecha de publicación21 Julio 2022
Fecha20 Julio 2022
Número de Gaceta88
GD20220721_13_56_48

Decret 316/2022, del 20 de juliol del 2022

Decret 316/2022, del 20-7-2022, de pròrroga de la facultat del Govern d' establir mesures restrictives o excepcionals per protegir la salut pública durant la situació de pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Exposició de motius

La Llei 31/2021, del 22 de novembre, de text consolidat qualificada de seguretat pública i la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, estableixen que el Govern, per motius de salut pública, pot restringir alguns comportaments i activitats de les persones amb aquesta finalitat i sempre que sigui de forma estrictament proporcionada.

Igualment, la Llei també preveu que el Govern, pels mateixos motius, pugui adoptar mesures preventives i de protecció, que sempre han de ser proporcionals als objectius buscats.

La cronologia sobre la pròrroga de la facultat del Govern d' establir mesures restrictives o excepcionals per protegir la salut pública durant la situació de pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2 ha estat la següent:

1. El dia 24 de març del 2021, i a proposta dels ministres de Salut i Justícia i Interior, en sessió de Govern, es va aprovar sol·licitar formalment al Consell General la primera pròrroga del termini de dos (2) mesos. El Consell General, en sessió del 8 d' abril del 2021 (Butlletí Oficial del Consell General del 9 d' abril del 2021), va prorrogar la facultat del Govern d' establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública, per un nou període de dos (2) mesos.

2. El dia 14 de maig del 2021, i a proposta dels ministres de Salut i Justícia i Interior, en sessió de Govern, es va aprovar sol·licitar formalment al Consell General la segona pròrroga, en aquest cas per un període d' un (1) mes. El Consell General, en sessió del 10 de juny del 2021 (Butlletí Oficial del Consell General de l' 11 de juny del 2021), va prorrogar, per segona vegada, la facultat del Govern d' establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública, per un nou període d' un (1) mes.

3. El dia 23 de juny del 2021, i novament a proposta dels ministres de Salut i Justícia i Interior, en sessió de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR