Decret 325/2022, del 3-8-2022, de pròrroga del Decret 260/2022, del 22-6-2022, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Fecha de publicación03 Agosto 2022
Fecha03 Agosto 2022
Número de Gaceta95
GD20220803_12_32_24

Decret 325/2022, del 3 d' agost del 2022

Decret 325/2022, del 3-8-2022, de pròrroga del Decret 260/2022, del 22-6-2022, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Exposició de motius

Atès que l' evolució de les dades epidemiològiques continua estable i no posa en risc la població ni el sistema sanitari, les mesures preventives vigents poden ser mantingudes dos setmanes més.

La intervenció del Govern s' empara en les disposicions de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, i de la Llei 31/2021, del 22 de novembre, de text consolidat qualificada de seguretat pública.

En aquest context s' estableix la pròrroga, fins al 17 d' agost del 2022, de les mesures adoptades pel Decret 260/2022, del 22-6-2022, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, prorrogat pel Decret 271/2022, del 29-6-2022; pel Decret 279/2022, del 6-7-2022; pel Decret 290/2022, del 13-7-2022; pel Decret 302/2022, del 20-7-2022, i pel Decret 319/2022, del 27-7-2022, que es pot modificar en funció de l' evolució de la pandèmia.

Per tot el que s' ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió de data 3 d'...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR