Decret 371/2022, del 21-9-2022, de pròrroga del Decret 260/2022, del 22-6-2022, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Fecha de publicación21 Septiembre 2022
Fecha21 Septiembre 2022
Número de Gaceta113
GD20220921_13_56_28

Decret 371/2022, del 21 de setembre del 2022

Decret 371/2022, del 21-9-2022, de pròrroga del Decret 260/2022, del 22-6-2022, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Exposició de motius

Atès que la situació sanitària es manté estable, i havent-hi una escassa pressió del sistema sanitari, esdevé necessari prorrogar una setmana més el Decret 260/2022, del 22-6-2022, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

La intervenció del Govern s' empara en les disposicions de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, i de la Llei 31/2021, del 22 de novembre, de text consolidat qualificada de seguretat pública.

En aquest context s' estableix la pròrroga, fins al 28 de setembre del 2022, de les mesures adoptades pel Decret 260/2022, del 22-6-2022, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2, prorrogat pel Decret 271/2022, del 29-6-2022; pel Decret 279/2022, del 6-7-2022; pel Decret 290/2022, del 13-7-2022; pel Decret 302/2022, del 20-7-2022; pel Decret 319/2022, del 27-7-2022, pel Decret 325/2022, del 3-8-2022; pel Decret 330/2022, del 17-8-2022; pel Decret 342/2022, del 31-8-2022; pel Decret 356/2022, del 7-9-2022, i pel Decret 366/2022, del 14-9-2022, que es pot modificar en funció de l' evolució de la pandèmia.

Per tot el que s' ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió de data 21 de setembre del 2022, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article únic. Pròrroga de les mesures excepcionals

Es prorroga fins al 28 de setembre del 2022 el Decret 260/2022, del 22-6-2022, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR