Decret 504/2023, del 2-11-2023, pel qual es fan públics el cessament i el nomenament de diversos directors de departaments del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats.

Fecha de publicación03 Noviembre 2023
Número de Gaceta133
GN_2023_11_02_12_35_02

Decret 504/2023, del 2 de novembre del 2023

Decret 504/2023, del 2-11-2023, pel qual es fan públics el cessament i el nomenament de diversos directors de departaments del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats.

Vista la Constitució del Principat d’Andorra;

Vista la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000;

Vista la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública;

A proposta del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i en execució de l’acord del Govern del 2 de novembre del 2023,

Decreto

1. El cessament de la Sra. Olga Moreno Gonzalez com a directora del Departament d’Escola Andorrana i Formació Andorrana, i del Sr. Francesc Xavier Campuzano Ibáñez com a director del Departament de Formació Professional, Formació al Llarg de la Vida i Innovació Tecnològica.

2. El nomenament de la Sra. Olga Moreno Gonzalez com a directora del Departament d’Escola Andorrana, Formació Andorrana i Formació Professional i del Sr. Francesc Xavier Campuzano Ibáñez com a director del Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica.

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 2 de novembre del 2023

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR