Decret 510/2023, del 2-11-2023, pel qual es publiquen les resolucions que reconeixen la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets polítics a diverses persones.

Fecha de publicación06 Noviembre 2023
Número de Gaceta135
GD_2023_11_03_10_49_24

Decret 510/2023, del 2 de novembre del 2023

Decret 510/2023, del 2-11-2023, pel qual es publiquen les resolucions que reconeixen la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets polítics a diverses persones.

Vist l’article 38.a del text refós de la Llei qualificada de la nacionalitat, aprovat mitjançant el Decret legislatiu del 28 març del 2007;

Vistes les resolucions dictades pel ministre de Justícia i Interior els dies 3-10-2023, 12-10-2023, 17-10-2023, 24-10-2023 i 27-10-2023;

A proposta de la ministra de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 2 de novembre del 2023,

Decreta

Article únic

S’aprova la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra de les resolucions que reconeixen la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets polítics a les persones següents:

Blarasin Barreira, Queralt

Bosch Acuña, Oriol

Botey Destrée, Bernat

Canals Almar, Serni

Cases Campàs, Júlia

Dos Santos Martins, Sasha

Garcia Gil, Max

Magalhaes Castro, Ainhoa

Margarido Pereira, Paula

Oliveira Araujo, Martin

Playa Moran, Maria

Sarabia Bernaus, Mikaela

Solé Masot, Ona

Ternynck Rossell, Léon

Vargas Coppolino, Alberto David

Vilabrú Diaz, Aina

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 2 de novembre del 2023

Xavier Espot Zamora
Cap de Govern

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR