Decret del 8-5-2019 d' aprovació del fullet base del quart programa d' emissió de deute públic i, a l' empara del programa esmentat, d' una emissió de deute públic per un import de 100.000.000 ' en la modalitat de bons.

    • Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex

      Consulta este documento y prueba vLex durante 7 días
    • PRUÉBALO