Decret 9/2022, del 12-1-2022, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Fecha de publicación12 Enero 2022
Fecha12 Enero 2022
Número de Gaceta5
GD20220112_16_53_23

Decret 9/2022 del 12 de gener del 2022

Decret 9/2022, del 12-1-2022, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Exposició de motius

Les dades epidemiològiques posen de manifest un augment important en el nombre de casos de COVID-19 relacionats amb l' expansió de la nova variant òmicron. Aquest fet fa necessari mantenir les mesures preventives actualment vigents, així com afegir-n' hi algunes que ajudin a evitar la transmissió de la infecció.

L' ús de la mascareta és una mesura molt eficaç per evitar la transmissió de la infecció per SARS-CoV-2. No obstant això, en el cas de la variant òmicron, que té una transmissibilitat molt més elevada que les variants anteriors, cal incorporar l' ús de la mascareta FFP2 en determinades situacions per augmentar la capacitat de protecció contra la infecció.

En el cas de les escoles, escau flexibilitzar algunes de les mesures establertes, com són les sortides fora dels centres escolars, ja que si es duen a terme amb la unitat de convivència es permet minimitzar la transmissió de la infecció.

La intervenció del Govern s' empara en les disposicions de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, i de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, en els termes establerts per la Llei 19/2020, del 23 de desembre, que les va modificar.

Amb l' entrada en vigor d' aquest Decret queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s' hi oposin, i en concret el Decret 3/2022, del 5-1-2022, de noves mesures excepcionals per l' evolució de la situació d' emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Aquest Decret entra en vigor el dia 13 de gener del 2022 i serà vigent fins al 19 de gener, tot i que es pot prorrogar o modificar en funció de l' evolució de la pandèmia.

Per tot el que s' ha exposat, a proposta del ministre de Salut, el Govern, en la sessió del 12 de gener del 2022, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Article 1. Mesures de prevenció bàsiques

1. L' ús de la mascareta és obligatori per a totes les persones d' edat igual o superior a sis anys en els termes establerts en aquest Decret.

2. Les mascaretes que es poden fer servir poden ser quirúrgiques, casolanes, higièniques o FFP2.

3. La utilització de la mascareta és obligatòria en espais tancats d' ús públic i en espais exteriors urbans.

4. S' estableix com a obligatori l' ús de mascaretes FFP2 en les situacions que es detallen a continuació:

a) Assistència com a públic a activitats culturals i esportives en espais interiors.

b) Visites a persones ingressades en centres sanitaris i sociosanitaris.

c) Assistència als centres sanitaris.

d) Assistència a les cases pairals.

5. Es recomana l' ús de la mascareta FFP2, especialment en espais interiors, per a les persones que, per edat, per presentar factors de risc o per no estar immunitzades, són especialment vulnerables a la infecció per SARS-CoV-2. També es recomana l' ús de la mascareta tipus FFP2 en els llocs de treball interiors en què hi ha interacció amb altres persones.

6. Cal respectar una distància de seguretat d' 1,5 metres entre persones no convivents.

7. Cal evitar les aglomeracions en tota situació o activitat.

8. Cal mantenir la higiene de mans abans i després de qualsevol activitat.

9. En qualsevol activitat no s' ha de compartir material si prèviament no s' ha netejat i desinfectat entre ús i ús.

10. Cal netejar i desinfectar els espais, les instal·lacions i els equipaments de manera freqüent.

11. En els espais interiors, s' ha de garantir la renovació de l' aire mitjançant ventilació natural o forçada. En cas que sigui amb ventilació natural, cal que cada hora es ventilin les instal·lacions durant quinze minuts, sense necessitat d' aturar l' activitat.

12. Es considera persona immunitzada la persona que compleix algun dels supòsits següents:

a) Està vacunada contra la COVID-19 i han transcorregut catorze dies naturals des de la data d' administració de la darrera dosi de la pauta vacunal completa.

b) Ha passat la malaltia en un termini inferior a sis mesos.

c) Ha passat la malaltia, està vacunada contra la COVID-19 amb una dosi de la vacuna i han transcorregut catorze dies des que se li va administrar.

Article 2. Control d' accés amb certificats COVID-19

1. L' ús dels certificats COVID-19 de vacunació, de prova diagnòstica o de recuperació o bé l' ús del certificat de contraindicació de la vacunació contra la COVID-19 s' estableixen com a obligatoris per als usuaris o clients per accedir als establiments o esdeveniments que es detallen a continuació:

a) Esdeveniments culturals i esportius en espais exteriors a partir de 500 persones en què el Ministeri de Salut determini, en funció del risc de l' activitat, la necessitat de la mesura, prèvia presentació d' un protocol específic lliurat als ministeris de Salut i de Cultura i Esports.

b) Esdeveniments, actes o agrupacions en espais interiors de més de vint persones.

c) Establiments amb activitat de restaurant, bar, cafeteria i establiments anàlegs, en espais interiors.

d) Activitats termals i balnearis.

e) Estacions d' esquí i camps de neu.

f) Instal·lacions culturals i esportives interiors (museus, cinemes, biblioteques i gimnasos, entre altres).

g) Sales de jocs recreatius, d' explotació de màquines recreatives i d' altres activitats relacionades amb els jocs d' atzar.

h) Perruqueries i centres d' estètica.

i) Allotjaments turístics.

j) Residències assistides sociosanitàries i llars residencials en els termes previstos en l' article 17.

k) Centres de dia i cases pairals en els termes previstos en els articles 18 i 19, respectivament.

l) Parcs infantils interiors, per a les persones a partir de setze anys d' edat.

m) Fires i mercats a l' aire lliure.

n) Competicions esportives per a esportistes, en els termes previstos en l' article 5, apartat 2.

2. L' ús dels certificats COVID-19 de vacunació, de prova diagnòstica o de recuperació o bé l' ús del certificat de contraindicació de la vacunació contra la COVID-19 s' estableixen com a opcionals per accedir a esdeveniments o actes i per a agrupacions en espais interiors d' entre sis i vint persones.

3. Els establiments previstos en els apartats 1 i 2 han de fer públic, en un lloc visible abans de l' accés a l' interior de l' establiment, que duen a terme el control d' accés mitjançant certificats COVID-19. En el cas dels serveis contractats de forma anticipada, aquest requisit s' ha d' anunciar abans de formalitzar-se la contractació. D' igual manera, els organitzadors d' esdeveniments han d' indicar-ho abans de l' adquisició de les entrades i de l' accés a l' esdeveniment.

4. El personal dels establiments o els organitzadors dels esdeveniments indicats en els apartats 1 i 2 han de verificar mitjançant un control d' accés que els assistents disposen d' un certificat COVID-19 que acredita que compleixen una de les condicions següents:

a) Estar vacunats contra la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR