Edicte del dia 10-07-2014 pel qual es convoca un concurs pel condicionament de la carretera secundària núm. 111, tram 2, del PK. 10+000 AL PK. 12+200.

 
EXTRACTO GRATUITO

Edicte

 1. Objecte: licitació

 2. Entitat adjudicadora:

  1. Identitat: Comú de Sant Julià de Lòria

  2. Data de l’acord: 9 de juliol del 2014

  3. Organisme que gestiona l’expedient: Departament d’Urbanisme

 3. Projecte:

  Denominació: CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA SECUNDÀRIA NÚM. 111, TRAM 2, DEL PK. 10+000 AL PK. 12+200.

  Localització: C.S.111, Quart de Fontaneda.

 4. Característiques del contracte:

  1. Forma d’adjudicació: concurs nacional

  2. Procediment: obert

  3. Modalitat de contractació: urgent

 5. Documentació reguladora:

  1. Recollida: Servei de Tràmits, edifici administratiu del Comú, av. Rocafort 23, Sant Julià de Lòria.

  2. Preu: 5 euros

  3. Informació complementària: Departament d’Urbanisme

 6. Lliurament de les ofertes:

  1. Modalitat: en sobres tancats i lacrats

  2. Lloc: Servei de Tràmits, edifici administratiu del Comú, av. Rocafort 23, Sant Julià de Lòria.

  3. Data límit de presentació: fins a les 11.00 hores del dia 1 d’agost del 2014.

 7. Obertura de les ofertes:

  1. Lloc: edifici administratiu del Comú, av. Rocafort 23, Sant Julià de Lòria

  2. Data: 1 d’agost del 2014

  3. Hora: 12.30 hores

  Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

  Casa Comuna de Sant Julià de Lòria, 10 de juliol del 2014

  Montserrat Gil Torné

  Cònsol major

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA