Edicte del 10-3-2023 pel qual a petició de l' Hble. Comú de la Massana, es requereix el pagament a diverses persones i societats.

Fecha de publicación15 Marzo 2023
Fecha10 Marzo 2023
Número de Gaceta37
SecciónSaig
SAIGF20230309_23_39_07

Edicte

Edicte del 10-3-2023 pel qual a petició de l' Hble. Comú de la Massana, es requereix el pagament a diverses persones i societats.

Xavier Granyó Ribes, saig del Principat d' Andorra, titular del despatx professional, situat al carrer del Fener núm. 11, 5è-2a, edifici Eland Unió, d' Andorra la Vella, en virtut del Decret de nomenament del 27 d' abril del 2016, i de les funcions que m' atorga la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, modificada per la Llei 8/2017, del 20 d' abril, i per la Llei 20/2022, del 9 de juny.

A sol·licitud de l' Hble. Comú de la Massana, havent designat com a domicili a efectes de notificació aquest despatx professional.

En execució de:

Les resolucions administratives dictades per l' Hble. Comú de la Massana, esdevingudes fermes i exigibles per la via forçosa.

Faig saber

Que, el 10 de març del 2023, mitjançant aquest edicte;

Requereixo expressament el pagament a les persones i societats que es relacionen a continuació

Persona requerida

Import reclamat

Execució acte

Número expedient

Estevez Baeza,Inmaculada

cens: 315895N

136,72 '

rebut: 000658423/00-000665438/00-000679094/00-000679101/00-000684396/00

EX-AD/23-001086-X

Espel,Williams Paul Luc

cens: 41066200

481,01 '

rebut: 000625420/00-000670283/00

EX-AD/23-001092-X

Cosmetica D' Islandia,Slu

cens: L709303N

120,40 '

rebut: 000619858/00

EX-AD/23-001131-X

Casa-Servei,S.L.

cens: L700676A

83,70 '

rebut: 000687469/00

EX-AD/23-001155-X

Buldu Galian,Esteve

cens: F159785P

83,84 '

rebut: 000633978/00

EX-AD/23-001172-X

Britton,Jane Elizabeth

cens: F312064T

122,01 '

rebut: 000639059/00-000639166/00-000642020/00

EX-AD/23-001173-X

Bitton,Sigal

cens: F173816G

932,82 '

rebut: 000653018/02

EX-AD/23-001182-X

Bernat Alonso,German

cens: F199486L

203,12 '

rebut: 000661645/00-000661646/00

EX-AD/23-001187-X

Bekaert,Rose Anne Martine

cens: 59224049

42,48 '

rebut: 000683554/00

EX-AD/23-001194-X

Bagilet,Gaston David

cens: F188456D

426,23 '

rebut: 000615954/00-000615955/00-000619952/00-000636201/00-000638914/00-000643917/00-000645095/00-000646304/00-000658731/00

EX-AD/23-001204-X

Bach Aguirre,Joan

cens: F037045K

44,01 '

rebut: 000639336/00

EX-AD/23-001207-X

Asensi Martin, Alfons

cens: F061422V

304,41 '

rebut: 000622531/00-000622532/00-000622533/00-000667481/00-000667482/00-000667483/00

EX-AD/23-001210-X

Albiol...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR