Edicte del 10-3-2023 pel qual es fa pública la convocatòria per procedir a la cobertura d' un/a tècnic/a professional de contractació i compres.

Fecha de publicación15 Marzo 2023
Fecha10 Marzo 2023
Número de Gaceta37
SecciónAltres organismes oficials
CASS20230310_08_56_29

Edicte

Edicte del 10-3-2023 pel qual es fa pública la convocatòria per procedir a la cobertura d' un/a tècnic/a professional de contractació i compres.

En la sessió del Consell d' Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social de data 28 de febrer del 2023 s' ha acordat procedir a la cobertura d' un/a tècnic/a professional de contractació i compres, a quin efecte es convoca un procés de selecció per proveir aquesta plaça en règim laboral.

La seva funció principal és:

Realitzar les funcions tècniques i administratives relacionades que garanteixin el correcte funcionament del procés de compres als diferents departaments de la CASS en els productes, equips i serveis que aquests necessiten, d' acord amb la Llei de contractació publica, posant els mitjans per tal d' assegurar-ne la qualitat, terminis i condicions a fi de minimitzar els riscos endemés de vetllar per la seva bona execució.

A més de realitzar les tasques tècniques, d' acord amb els procediments establerts i les instruccions del responsable, amb la finalitat de donar un suport eficaç per al desenvolupament de les seves funcions.

Els requisits necessaris per optar al procés de selecció són:

" MAQ nivell 6 (Marc Andorrà de Qualificacions) i acreditació d' experiència desenvolupant funcions similars de com a mínim 3 anys.

" Coneixements avançats en eines ofimàtiques.

" Coneixements de català equivalents a diploma de nivell B.

" Nacionalitat preferentment andorrana.

Mèrits, competències i coneixements concrets a valorar:

" Experiència superior a la sol·licitada en els requisits necessaris.

" Formació superior a la sol·licitada en els requisits necessaris.

" Grau en Dret.

" Màster o postgrau en gestió de compres i logística, negociació, i/o temes relacionats amb la gestió de contractes, dret públic, administratiu i mercantil.

" Coneixements de SAP o ERP similar.

" Persona amb pensament analític i crític, rigorosa, proactiva, autònoma, amb habilitats comunicatives i capacitat de lideratge i treball en equip.

" Acreditació de formació en temes relacionats amb la igualtat de gènere o de prevenció de la violència de gènere.

Condicions laborals de l' oferta:

- Contracte indefinit

- Incorporació immediata

- Dedicació a jornada completa

- Període de prova: 2 mesos

Les persones interessades han de presentar una sol·licitud fent referència explícita a la plaça sol·licitada a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, 5è pis, a l' Àrea de Gestió de Persones, C/ Joan Maragall, 3, d'...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR